Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Vermeyden wisselprijs wordt gehandhaafd.

Vermeyden wisselprijs wordt gehandhaafd.

Op 9 november 1996 werd in Utrecht de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Nederlands Magische Unie; (NMU) gehouden. De notulen van de vorige vergadering (voorjaar 1996) worden na een kleine bijstelling onder dankzegging aan de vorige secretaris Wim Bos, goedgekeurd.

Nabeschouwing Congres Leeuwarden 1996.

MR Friesland (Ritsko van Vliet) heeft een goed gevoel over het congres 1996. Er zijn financiële tekorten maar met de opbrengst van een kindervoorstelling op 2 januari 1997 en enkele sponsorbijdragen verwacht hij toch financieel quitte te spelen. Hij heeft veel positieve reacties gehad. Het tafelgoochelen was in deze opzet een experiment en is niet goed gevallen. Martin Hanson vraagt of aan te geven is waardoor het tekort is ontstaan? Het antwoord is dat de losse verkoop erg tegenviel en dat nogal wat uitgaven zijn tegengevallen. Daarenboven is op het laatste moment van de door de NMU-penningmeester goedgekeurde begroting afgeweken. Er waren 235 betalende inschrijvingen en gezien de gemaakte propaganda viel dat ook tegen. De videopresentatie oogstte lof, een "ladies program werd node gemist. De president concludeert, dat om bovenstaande redenen de definitieve afrekening van het congres 1996 in de voorjaarsvergadering van 1997 plaatsvindt. MRFriesland bevestigt dat.

Nationaal Congres voor de Goochelkunst 1997 te Haarlem.

Haarlem heeft een "ladies program". De clubleden gaan alle goochelverenigingen langs en verzorgen een avondprogramma en na afloop nemen zij inschrijvingen voor het congres mee! Zij zijn ook actief op sponsorgebied. Geboekt zijn Juan Tamariz voor close-up en gala, en Jean Philipe Loupi. Dat er geen verschil in toegangsprijs is voor NMU-leden en niet NMU-Ieden wordt niet op prijs gesteld. Het Algemeen Bestuur spreekt zich uit tegen het feit dat er geen verschil in prijsstelling is. De President (Ted Winkel) zegt toe dat er voor gewaakt zal worden dat het in de toekomst zich opnieuw voordoet.

Het Nationaal Congres voor de Goochelkunst in 1998?

De president vraagt de afgevaardigden of men dit onderwerp in de club wil bespreken en de uitkomst daarvan aan de secretaris meedelen. Uiteraard kunnen kleine clubs samen de organisatie van een congres op zich nemen.

Richtlijnen NMU voor de gouden speld.

De wijziging van de richtlijnen komt er op neer dat door de commissie niet één kandidaat wordt voorgesteld, maar meerdere personen en dat de eens voorgestelde leden in de pijplijn blijven waaruit door het DB gekozen kan worden. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.

Concoursrichtlijnen.

Over 3 punten wordt gestemd:
1) De "Henk Vermeyden wisselprijs" afschaffen in de oorspronkelijke betekenis of aan de goochelaar toekennen met het hoogst aantal punten in goochelvaardigheid;
2) Het tafelgoochelen gaat van 8 minuten naar 12 minuten i.v.m. gelijkschakelen met andere categorieën en bij goochelvaardigheid is de factor 1.6 naar 1.7 gegaan.
3) Na overleg met de jury, wordt voorgesteld om tot het bepalen van de 1e, 2e en 3e plaats, "all over" te komen, te kiezen uit de 5 hoogsten qua puntental. Mbt punt 2 gaat de vergadering akkoord. Over de punten 1 en 3 wordt de mening van de clubs gevraagd.

Conclusie:.
Gezien het grote aantal leden dat het voorstel onder punt 1, nl. het afschaffen van de Henk Vermeyden wisselprijs betreurde, is besloten het voorstel in te trekken. Met betrekking tot het voorstel vermeld onder punt 3, blijkt het overgrote deel van de aanwezigen tegen te stemmen, zodat het voorstel wordt verworpen en de juryrichtlijnen op dat punt geen wijziging ondergaan.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de handtekening van de President van de NMU voor de deelnemers aan het wereldcongres te Dresden in 1997 zijn:
Ooit een FISM-prijs hebben gewonnen, NMU-prijswinnaar zijn met dat of nagenoeg datzelfde nummer. Voor alle anderen geldt dat een of meer afgevaardigden van het DB komen kijken ter beoordeling van de goochelact waarmee betrokkene in Dresden wenst op te treden.
In de rondvraag meldde de afgevaardigde van Passe Passe (Cees van Noort) dat 16 maart 1997 de juniorendag te Hoogeveen is. Wim Eertink zei dat de volgende coachingdag georganiseerd wordt op 26 januari 1997 te Amsterdam. Martin Hanson betreurde dat aan het verzoek van Goochelclub Rotterdam "deelname aan het concours" als agendapunt op te voeren, geen gevolg is gegeven. Hij verzoekt dit punt op de volgende AB-vergadering te agenderen, waarvan akte. Volgende AB-vergadering is zaterdag 22 maart 1997 om 10.30 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.

NB Het volledige verslag is ter inzage bij de AB-afgevaardigde van de bij de N.M.U. aangesloten vereniging.

de secretaris
Henk KinnegenDit artikel is gepubliceerd op maandag 26 augustus 2013 om 08.25 uur en komt uit de Informagie (jaargang 8, nummer 3, januari/februari 1997), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand maart.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder