Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Van de voorzitter

Van de voorzitter

Door vakantie en wat 'zakelijke' beslommeringen hebt u deze rubriek de vorige twee keer moeten missen. Het was trouwens plezierig en bemoedigend te merken dát u de bestuurlijke bespiegelingen hebt gemist. Deze aflevering is de laatste die van mijn hand zal verschijnen. In de AB-vergadering van 10 november a.s. zal ik het voorzitterschap immers overdragen aan Tonny van Dommelen. Ook zal dan een vijfde DB-lid moeten worden gekozen. Wie zal dat zijn? Deze vraag brengt mij vanzelf op mijn hoofdthema van deze maand:

Het besturen van de NMU

Daarover bestaan veel misverstanden. Toch is de organisatie-structuur van de Stichting NMU tamelijk eenvoudig: er is een 25-tal goochelverenigingen. Die zijn autonoom. Dit wil zeggen dat zij alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd zijn over de manier waarop zij in clubverband de goochelkunst beoefenen. De autonome clubs hebben zich, voor het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen, verenigd in de NMU. Het bestuur van de NMU bestaat uit één afgevaardigde per club. Dat gezelschap van ca. 25 bestuurders noemen wij het Algemeen Bestuur (AB). Zij bepalen met z'n allen wat de NMU doet om zijn doelstellingen te bereiken. En wat zij bepalen wordt hen ingefluisterd door hun clubleden. Nu is besturen met 25 man, zeker als ze over het hele land verspreid zitten, een onpraktische klus. Daarom benoemt het AB een Dagelijks Bestuur (DB) van vijf man. Die moeten - de naam zegt het al - het dagelijkse reilen en zeilen van het AB voor hun rekening nemen.

Het DB bereidt dus alle activiteiten voor en brengt de voorstellen in het AB ter stemming. Afgesproken is, dat de voorzitter van het DB tevens de voorzitter van het AB is en in de wandelgangen is hij de voorzitter van de NMU. In feite is hij echter, met de vier overige DB-leden, de weg-bereider voor het AB.

Misverstanden

Een eerste misverstand betreft de keuze van het DB. Menigeen denkt dat dat een soort onderonsje is, waar bepaalde mensen elkaar bij toerbeurt de bal toespelen. Niets is minder waar: het DB wordt gekozen door het AB, via een getrapt systeem en dus door alle leden van de aangesloten clubs.

De vulling van het DB is dan ook een verantwoordelijkheid van alle leden. Nu door mijn vertrek een gat valt in het DB, is het úw verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede aanvulling.

Een tweede misverstand heeft betrekking op de verhouding tussen DB en AB. Bij menigeen bestaat de indruk dat het DB het steeds voor het zeggen heeft en dat als "zij" iets willen, je het niet tegen kunt houden. Uit de schets van de organisatie-structuur, die ik hiervoor heb gegeven, blijkt al dat dit niet waar kan zijn: besluiten worden voorbereid door het DB, maar uiteindelijk genomen door het AB. Voorstellen worden vaak geïnitieerd door het DB (daar is het voor aangesteld), maar kunnen even zo goed van de AB-leden komen.

Wens

Een laatste misverstand hangt met het vorige samen. De laatste jaren lijkt de mening te hebben post gevat dat het DB àl het werk moet doen: initiëren, voorbereiden en uitvoeren. Zo'n houding leidt er toe dat door de clubs en door het AB passief wordt afgewacht tot het DB met iets komt, en dat er bij de bespreking van een voorstel (ongewild) wordt gepolariseerd tussen DB en AB. Ik heb u hopelijk duidelijk gemaakt dat er geen strijd 'DB versus AB' zou moeten zijn. Het DB immers blijft het werkende verlengstuk van het AB - en dus van alle leden. Dat sluit een actieve rol van de AB-leden geenszins uit. Als ik bij mijn afscheid één wens mocht doen, zou ik wensen dat er van het AB als geheel weer meer actieve betrokkenheid bij het besturen (dat is het richting geven aan de activiteiten en het vaststellen van de middelen waarmee die worden uitgevoerd) van de NMU uit zal gaan. Bijvoorbeeld door meer gevolg te geven aan verzoeken van het DB om:

- bestuurskandidaten te noemen;
- een NMU-bibliotheek van de grond te tillen;
- middelen te vinden om scholingsactiviteiten op te zetten;
- het kwalitatief hoogstaande blad TRIKS op goede wijze af te sluiten en voor het nageslacht te bewaren.

Ik vertrouw erop dat die wens - zonder dat deze uitgesproken hoeft te worden - in vervulling zal gaan. De NMU zijn wij immers allen tezamen.

FISM '91

Zoals u van uw AB-lid hebt vernomen, zijn de inschrijfformulieren voor Lausanne beschikbaar. Gauw aanmelden, want wie het eerst komt, zit het meest vooraan. Hoé u er komt, is van later zorg. André (van Eric, André en Debbie van de NBG) is bezig te bezien of er een voordelig vliegarrangement kan worden samengesteld. Lukt dat, dan leest u dat natuurlijk in Informagie.

28 oktober 1990

Een datum die u nu al in uw agenda kunt noteren. Want dan is er weer een studiedag. Niet de gebruikelijke 'demonstraties met verklaringen', maar de toneeltechniek staat nu in het middelpunt van de belangstelling. En u krijgt ook nog de kans onze nieuwe GROTE EREPRIJS-WINNAAR Hans Klok te zien. Gaan dus. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Afscheid

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik u allen oprecht te danken voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij als voorzitter hebt gehad. Het is plezierig om zo veel vertrouwen te genieten en het draagt duidelijk bij aan de kwaliteit van alle activiteiten. Ik twijfel er niet aan dat u ook mijn opvolger hetzelfde vertrouwen zult schenken.

Eric Eswin
Voorzitter


Dit artikel is gepubliceerd op zaterdag 20 augustus 2016 om 08.53 uur en komt uit de Informagie (jaargang 2, nummer 2, november/december 1990), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand juni.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder