Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Van de voorzitter (1/5)

Van de voorzitter (1/5)

Koffie

Elders in dit nummer leest u over alle zaken die in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur (AB) aan de orde zijn geweest. Dat waren er heel wat. Graag wil ik bij een enkel onderwerp langer stil staan. Het zijn weliswaar verschillende onderwerpen, maar ze hebben één ding gemeen: koffie.

Een slagvaardig AB

Een vorige keer heb ik reeds opgemerkt dat de slagvaardigheid van het AB soms erg in het gedrang komt door het geringe mandaat dat sommige AB-leden van hun club hebben. Juist als je als bestuursorgaan maar tweemaal per jaar bij elkaar komt, is slagvaardigheid hard nodig. Deze keer kwam dit probleem tot uiting bij de contributieverhoging van fl. 2,-. Toegegeven, het DB had in zijn informatie daarover veel duidelijker kunnen zijn, maar als volwassen bestuursleden niet zonder ruggespraak kunnen beslissen over "één kop koffie per persoon per jaar" (zoals een der aanwezigen het kernachtig samenvatte) is dit niet het fraaiste staaltje van bestuurlijke slagvaardigheid. Gelukkig kunnen we verheugd vaststellen dat in het voltallige AB uiteindelijk het gezonde verstand zegevierde. In toenemende mate gaan de AB-leden beseffen dat ze "bestuurders" zijn en geen "onderhandelaars", die pas kunnen spreken nadat elk detail in de club is uitgekauwd.

De NMU in de jaren '90

Met genoegen heeft het DB geconstateerd dat een overtuigende meerderheid van het AB zich achter het aangepaste beleidsplan voor de komende 10 jaar heeft geschaard. Nu moeten we snel aan de slag, want de jaren negentig zijn al begonnen. Afgesproken is dat we in de najaarsvergadering een financiële meerjarenraming zullen bespreken. Dan komt de vraag aan de orde: " Hoeveel geld zullen we de komende jaren gaan besteden aan de uitvoering van onze plannen en hoeveel daarvan zal er uit de contributies moeten komen?" Of eenvoudiger gezegd: "Hoeveel koppen koffie offeren we de komende jaren op, om de doelstellingen van de NMU te bereiken?"

Bestuursvernieuwing

Bij de recente herziening van onze statuten hebben we getracht zoveel mogelijk vergrijzing of vervlakking van het Dagelijks Bestuur (de "motor" van het AB) tegen te gaan. Dat gebeurt vooral door een regelmatige roulatie van de DB-leden. Om deze reden en deels ook om persoonlijke redenen (in mijn werk krijg ik het steeds drukker en mijn gezin wil ook wel eens koffie met mij drinken), acht ik de tijd rijp om na zes jaar voorzitterschap het roer over te geven. Tonny van Dommelen kan gelukkig tot het voorjaar van 1992, wanneer ook hij (om statutaire redenen) het DB zal verlaten, mijn taak overnemen. Daarna zijn er hopelijk weer anderen die op hun verfrissende wijze de NMU verder de jaren '90 in kunnen leiden. Maar dan moeten we nu vast zorgen dat een goede bestuurder het gat vult dat door mijn vertrek ontstaat. Tot begin september hebt u de tijd om daar met uw club over na te denken.

Triks

Tot slot nog een enkel woord over Triks. Zoals u weet, heeft het DB voorgesteld om de onvoltooide 30e jaargang van Triks met één dik slotnummer van 48 pagina's en een inhoudsopgave van alle 30 jaargangen af te ronden. Naast het feit dat het een passende hommage aan Henk Vermeyden zou zijn, is de belanrijkste reden dat we aldus een duidelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse goochelcultuur. Triks is jarenlang een Nederlands vakblad voor de goochelkunst geweest van een uitstekend niveau. Velen van ons hebben er plezier aan beleefd en profijt van gehad. Triks zorgde ook voor een band tussen de Nederlandse goochelaars, bij het ontbreken van een NMU-periodiek. (De NMU werd trouwens ook veel later opgericht.) Aan de totstandkoming van het slotnummer is door velen enthousiast bijgedragen. Wat dacht u van namen als Hans Trixer, Corvelo, Adrie van Oorschot, Ger Moto, Piet Hitman, Niberco, Dick Harris, Aenigma, Marconick, Hans Henstra, Flip en Armandi, om slechts enkelen te noemen. En wie zou geen vertrouwen hebben in Mickey van 't Hoff als tekenaar en Kees Schoonenberg als eindredacteur?

Waar is het wachten dan nog op, zult u zich afvragen. Wel, zoals vaak zijn het de financiën die de zaak moeilijk maken. Het drukken in de oude Triks-stijl kost ongeveer fl. 6.500,-. Voor 400 NMU-leden betekent dat fl. 16,25 per persoon. Dat is géén geld voor zoiets unieks. Temeer niet daar je niet alleen de 30e jaargang completeert, maar door de inhoudsopgave alle 30 jaargangen ontsluit en voor iedereen toegankelijk maakt. Toch heeft het DB gemeend - nu het om ca. acht koppen koffie de man gaat - deze uitgave niet te doen zonder de leden te raadplegen. Bijna alle AB-leden waren de principiële mening toegedaan dat het project moest doorgaan. (Ik zei u al dat het AB als collectief verstandig is.) Ook dit project past in het beleidsplan voor de jaren '90.

Wat de financiering betreft is afgesproken dat daar in de clubs over zal worden gesproken. Ruwweg zijn er vier mogelijkheden:

a) het collectiefbeginsel: we vragen een eenmalige bijdrage van ca. fl. 16,25 per persoon;
b) het profijtbeginsel: alleen degenen die zo'n unieke uitgave echt willen hebben betalen de kosten (de prijs zal dan door het geringere aantal stijgen tot wellicht fl. 35,- of meer);
c) externe financiering: we zoeken andere financieringsbronnen (b.v. sponsors, subsidiegevers, FISM '88, reserves van de NMU);
d) combinaties van de genoemde mogelijkheden.

Denk alstublieft goed na over een oplossing. En vergeet daarbij niet: het gaat er niet om òf we de Triks afronden, maar hoe we dat financieren.

Eric Eswin
voorzitter


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 6 maart 2017 om 00.09 uur en komt uit de Informagie (jaargang 1, nummer 5, mei/juni 1990), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand december.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder