Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Tommy Wonder over tafelgoochelen - Het benaderen van een restauranttafel

Tommy Wonder over tafelgoochelen - Het benaderen van een restauranttafel

In het vorige nummer van Informagie schreef Kees Schoonenberg een uitgebreid artikel over het benaderen van toeschouwers door close-up goochelaars. Het had als titel "Tien manieren om mensen lastig te vallen". Kees besloot zijn bijdrage met de vraag wie de volgende tien zal verzinnen. Tommy Wonder neemt deze uitdaging aan door zijn visie te geven over het benaderen van een restauranttafel. Daarbij gaat het, zoals blijkt, vooral om de details.

Het benaderen van een groep mensen om het close-up goochelen te bedrijven is niet eenvoudig. Er komen veel dingen om de hoek kijken op die vitale eerste momenten. Om een goede aanpak te vinden die voor u werkt, is het eerst nodig het probleem te analyseren om te zien wat we in gedachten moeten houden, wanneer wij een wijze van benaderen bedenken. Ik hoop dat de volgende uiteenzetting u helpt uw eigen methode te vinden.

In de eerste plaats moeten wij iets erg belangrijks vaststellen: of wij het 'recht' wel hebben om een tafel te benaderen of niet. Ik vind eigenlijk dat niemand het recht heeft welke tafel dan ook te benaderen als hij niets iets van waarde heeft te bieden! U hebt niet het recht iemands tijd en aandacht te vragen als dat wat u hem aanbiedt deze tijd en aandacht niet waard is. Dit betekent, op zijn minst, dat
- uw werk goed moet zijn geoefend;
- het goed doordacht en evenwichtig moet zijn;
- u alles gedaan moet hebben wat in uw vermogen is om het zo mooi te maken als u kunt.
En als het bovenstaande niet het geval is, dan moet u mensen er niet mee lastig vallen, maar moet u in plaats daarvan naar huis gaan en eraan gaan werken! Wanneer de voorstelling niet goed is, zouden de ideeën die ik ga bespreken, wel eens rampzalig kunnen zijn wanneer zij zouden worden toegepast! Ik ga er in de rest van dit verhaal dan ook van uit dat uw trucs zeker het aanzien waard zijn.

Het benaderen van een tafel is voor een close-up goochelaar uiterst belangrijk. Het is niet alleen het verschil tussen wel en niet aan een tafel werken, het is een van de doorslaggevende factoren voor de mate van succes die u aan die tafel zult hebben. Een goede introductie kan feitelijk maken dat al uw goochelkunst er beter uit ziet. Een slecht begin kan een schadelijk effect hebben en u kunt dan het grootste deel van de rest van uw optreden kwijt zijn aan het proberen te bewijzen dat u iets goeds te bieden heeft. Een goed begin is het halve werk.

Een goede(?) introductie

Laten wij eens kijken naar een tamelijk voor de hand liggende manier om u bij een tafel te introduceren. "Goedenavond, ik ben Tommy Wonder. Mag ik u wat trucjes laten zien?" Ik vind dat alles fout is aan bovenstaande introductie. Laten wij enige van de aspecten onderzoeken.

Wat trucjes

Allereerst suggereert het eenvoudig zeggen "Mag ik u wat trucjes laten zien?", of een soortgelijke uitspraak, dat u eenvoudig alles wat voor handen is bijeen graait om aan de toeschouwers te laten zien, dat de trucjes niet belangrijk zijn, dat iedere vorm van goochelkunst geschikt is, dat het werkelijk geen verschil maakt. Ook al is het een subtiele suggestie, sommige mensen zouden het op deze manier kunnen uitleggen en dus hebt u met uw eerste zin de goochelkunst gereduceerd tot het niveau van een paar grapjes, dingen van geen belang. U had net zo goed kunnen zeggen: "Wilt u wat trucjes zien of hebt u liever een chocolaatje?"

De uitdrukking "wat trucjes" o.i.d. maakt een verontschuldigende indruk. Ik veronderstel dat dit zinnetje (of iets dergelijks met eenzelfde tendens) door veel mensen wordt gebruikt wanneer zij voor het eerst beginnen, omdat zij gebrek aan zelfvertrouwen hebben. De narigheid is dat zij er zo aan gewend raken om een dergelijke uitspraak te gebruiken, dat zij hem jaren later nog zeggen, ondanks dat zij meer ervaring hebben opgedaan.

Laten wij de introductie beter en minder verontschuldigend maken door haar anders te verwoorden. Maar hoe u uw introducerende opmerking ook verwoordt, als u vraagt of men geïnteresseerd is om uw trucs te zien, dan zal blijken dat zij voor de toeschouwers twee volledig verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van hoe zij haar interpreteren, namelijk:
1. Houdt u voldoende van goochelen om geïntereseerd te zijn in mijn goochelen?
2. Is dit voor u een geschikt ogenblik om mijn goochelen te zien?
Ik zal deze twee betekenissen afzonderlijk bekijken.

"Houdt u voldoende van goochelen…"

In het professionele werk heeft het publiek u gewoonlijk niet eerder zien optreden, dus weten zij niet wat zij van u kunnen verwachten. Zelfs wanneer zij in het algemeen een hekel hebben aan goochelen, betekent dat niet automatisch dat zij niet zullen houden van wat u te bieden hebt, want u gaat hun geen goochelen in het algemeen laten zien, maar uw goochelen. Aangezien zij u niet eerder persoonlijk hebben gezien, is het voor hen onmogelijk om in dit stadium een oordeel te vellen.

Dus ieder antwoord dat zij geven, moet gebaseerd zijn op hun vroegere ervaringen met andere goochelaars. Zij beoordelen u dan in feite met als maatstaf het werk van andere goochelaars die zij vroeger ooit eens gezien hebben, hetgeen tamelijk oneerlijk lijkt.

Natuurlijk, iedereen mag uw werk beoordelen nadat hij het heeft gezien, maar niet van tevoren. Dus het stellen van de vraag "Wilt u mijn goochelkunst zien?" is in werkelijkheid een zinloze vraag! Men kan uw werk immers nog niet beoordelen. Maar dat niet alleen! Deze vraag kan óók maken dat men zich ongemakkelijk voelt, aangezien zij de mensen in een afschuwelijke positie plaatst. De meesten willen aardig tegen u zijn en dus zeggen zij "ja", meer omdat zij uw gevoelens niet willen kwetsen, dan dat zij echt een dringende behoefte hebben om uw goochelen te zien. Dus worden zij voor een tamelijk vervelende keuze geplaatst: òf uw gevoelens kwetsen, òf maar "ja" zeggen. Dus dient het stellen van een dergelijke vraag werkelijk geen enkel doel.

Ik wil geen ongemakkelijke vragen stellen die het publiek niet echt kan beantwoorden, dus vraag ik mijn publiek nooit iets. Ik kom slechts bij een tafel aan en doe mijn werk. Hoewel de mensen het zich misschien niet bewust zijn, weet ik dat ik hun iets van waarde heb te bieden; ik weet wat goed voor hen is! Klinkt arrogant, niet waar? Wel, misschien is dat zo, maar laat ik u een voorbeeld geven van wat mij eens overkwam bij het benaderen van een tafel en hoe deze zogenaamde arrogantie goed voor het publiek was.

Voorbeeld
Ik werkte in het cabaret van het casino in Monte Carlo. Dit is een heel sjiëke elegante gelegenheid, waar het publiek heel plezierig is en doorgaans erg goed gemanierd. Ik deed close-up tussen de gangen van het diner dat aan de show voorafging. Ik naderde een tafel met vier personen en deed mijn introductie. Zoals u nu wel zult beseffen, vroeg ik niet of zij mijn goochelen wel of niet wilden zien! Echter, het werd spoedig duidelijk dat ik de goochelaar was en dat het de moeite waard zou zijn om mijn werk te zien. Drie van de vier mensen keken mij lachend en vol verwachting aan, maar de vierde wuifde op een tamelijk verveelde manier met zijn hand en zei: "Gaat u alstublieft uw kunsten in de kantine vertonen, ja?"

Direct was ik erg ad rem, wat ongebruikelijk voor mij is! Ik antwoordde: "Maar meneer, dit is de kantine!" De drie anderen lachten, zelfs de vierde lachte een heel klein beetje. Ik vervolgde toen: "In feite ben ik hier niet om u te bedriegen, ik zou u iets willen leren, namelijk hoe u geld moet verliezen. Bent u geïnteresseerd in geld verliezen?" Tegen die tijd was ik bezig mijn act te doen alsof er niets was gebeurd.

Wat kunnen wij nu hiervan leren? Welnu, als ik hun had gevraagd of zij goochelen wilden zien, had ik zeker "nee" als antwoord gehad en zou ik geen ander alternatief hebben gehad dan weg te gaan. Merkt u zijdelings op dat, hoewel drie mensen mij wilden zien, het de vierde persoon was, degene met de grootste mond, die voor hen allen antwoordde, zonder rekening te houden met de wensen van de rest van de tafel. Zo gaat dat altijd. Maar met wiens wensen moet u het meest rekening houden: de wensen van degenen die u willen zien of van degenen die dat niet willen? Zij hebben beiden recht op een mening, maar zelfs als de gehele tafel geen belangstelling lijkt te hebben, moet u dan toch weggaan?

Laat mij u iets over deze vierde man vertellen, degene die niet geïnteresseerd was. Binnen één minuut had hij evenveel plezier als de anderen en dus deed ik hem een genoegen door niet naar hem te luisteren! Dit laat zeker zien dat u de toeschouwers geen dienst bewijst door u te laten wegsturen, aangezien zij "nee" zeggen tegen iets dat zijn (nog) niet hebben gezien, dus bent u hen het best van dienst door geen vragen te stellen en gewoon met uw show verder te gaan - er steeds van uitgaande dat uw show goed is! Natuurlijk moet u wat gezond verstand loslaten op dit principe, dat alleen moet worden gebruikt bij gelegenheden waarbij u voelt dat het publiek u afwijst wegens hun voorbarige opvattingen over goochelen in het algemeen.

Wanneer u eenmaal met uw act begonnen bent, zal het publiek in staat zijn u te beoordelen en kan het zijn dat zij besluiten dat zij wat u doet echt niet leuk vinden. In deze situatie zou men een ongewoon grof persoon moeten zijn om u direct te vragen weg te gaan, dus moet u als goochelaar zelf de verantwoordelijkheid nemen om te beoordelen of u nog welkom bent of niet. U zou moeten aanvoelen wanneer het tijd is om op te stappen en dit doen zonder dat het publiek door heeft dat u van plan was geweest langer te blijven. Vóór alles moeten de toeschouwers aan uw vertrek geen naar gevoel overhouden. Zij mogen niet het gevoel krijgen dat u vertrekt omdat hun waardering voor u wat magertjes was. Het is een deel van uw werk als entertainer om te zorgen dat dat niet gebeurt.

"Is dit een geschikt ogenblik…"

De tweede interpretatie van "Wilt u mijn goochelen zien?" is "Is dit een geschikt ogenblik om mijn goochelen te zien?" Heeft de eerste, zojuist besproken betekenis betrekking op de kwaliteit van uw werk (die niet van tevoren door de toeschouwers kan worden beoordeeld, omdat zij, tot het moment dat u begint, geen idee hebben welk niveau van entertainment u hebt te bieden), bij de tweede interpretatie hebben de toeschouwers alle recht om te beslissen of zij u willen zien, want nu bent u het die met geen mogelijkheid alle beslissende factoren kent. Als goochelaar kunt u er eenvoudig niet zeker van zijn of het moment geschikt is voor een bepaalde groep mensen aan een tafel, en daarom worden zij tot een besluit gedwongen als u hun de vraag stelt.

Om deze vervelende situatie te vermijden is het waarschijnlijk het beste de vraag helemaal niet te stellen. Op deze wijze hoeft uw publiek geen ongemakkelijke beslissingen te nemen. Voor u is het beter om zelf te proberen te beoordelen of de tijd rijp is. Wanneer mensen bijvoorbeeld aan het eten zijn, of verwikkeld in een diepgaande conversatie of romance, is het het best uit de buurt te blijven en hen niet te storen met uw goochelen. U moet uw ogen open houden en proberen gevoelig te zijn voor wat er aan de tafel gebeurt.

Natuurlijk kunt u geen gedachten lezen en zullen er keren zijn dat u het mis hebt. Bij deze gelegenheden beëindig ik slechts mijn introductie en laat het daarbij, terwijl ik sierlijk terugtrek, zonder het publiek ook maar enigszins te laten merken dat ik had verwacht langer te kunnen blijven!

Een goede introductie

Nadat wij grondig hebben nagegaan wat niet raadzaam is, laten wij nu gaan kijken naar wat gedaan zou moeten worden. Het is onmogelijk om in algemene bewoordingen te zeggen wat precies goed is, omdat zo veel afhangt van uw eigen speciale stijl van werken, uw vaardigheden en het type gelegenheden waar u normaliter optreedt. Hier zijn echter een paar zaken om in gedachten te houden.

Ik persoonlijk vind dat een goede introductie magie in zich heeft. Zij laat het publiek zien wat komen gaat en laat het weten dat u de moeite waard bent om naar te kijken. Het publiek kan meteen zien hoe goed en hoe leuk u goochelt. Zij stelt u ook in staat te beoordelen of u op een geschikt moment komt en zo niet, om eerder vroeger dan later te vertrekken.

Iets anders wat ik persoonlijk belangrijk vind, is in de eerste plaats het vinden van een reden om tegen mensen te gaan praten. Des te natuurlijker uw eerste benadering lijkt, hoe "spontaner" het overkomt, des te minder waarschijnlijk is het dat u mensen zich ongemakkelijk laat voelen. Dit vergroot uw kansen om op een goede en positieve manier te beginnen.

Voor mij zijn dit de belangrijkste overwegingen die gehanteerd dienen te worden, afgezien van de praktische beslissingen die betrekking hebben op de trucs zelf. Wellicht kunt u er meer aan toevoegen! Het aardige is dat, wanneer u eenmaal hebt besloten wat u met uw introductie probeert te bereiken, deze overwegingen u in staat stellen om uw verbeeldingskracht u iets voor de geest te laten toveren dat uitvoerbaar en 100% op u van toepassing is. Want wat kan er leuker zijn dan een introductie te hebben die persoonlijk en uniek is. Of om het beter te stellen: "U-niek". Succes!

Tommy Wonder
(Vertaling, uit het Engels, en bewerking: Eddy Opperdoes)


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 6 juni 2016 om 09.20 uur en komt uit de Informagie (jaargang 3, nummer 4, maart/april 1992), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Goochelaar boeken? Goochelaar huren? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand februari.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder