Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Op weg naar een andere congreskoers

Op weg naar een andere congreskoers

Inzet vereniging blijft onmisbaar

Om het aantal bezoekers en het niveau van de vaderlandse goochelcongressen op te krikken, werd door het NMU-bestuur een speciale vergadering uitgeschreven. Daarin zou ook de jeugd ter sprake komen. Van deze vergadering doet NMU-secretaris
Wim Bos kort verslag.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 23 maart j.l. werd met volledige instemming van de aanwezigen besloten om een extra AB-vergadering te wijden aan de onderwerpen:
- congressen
- jeugdafdelingen.

Deze extra vergadering werd gehouden op 28 september j.l. in het verenigingslokaal van de Goochelclub Rotterdam. Toen Tonny van Dommelen (voorzitter) de vergadering opende waren van 10 van de 24 verenigingen vertegenwoordigers aanwezig.

Van zeven verenigingen werd bericht van verhindering ontvangen. De voorzitter heette de aanwezigen welkom en sprak de hoop uit dat het een vruchtbare discussie zou worden, die een degelijke basis zou leggen voor goede congressen en een bloeiend jeugdgebeuren.

Congressen

Door de aanwezige verenigingsafgevaardigden werd daarna de mening van hun vereniging naar voren gebracht. Vervolgens gaf Wim Bos (secretaris NMU) een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de gehouden enquêtes.

Voor de volledigheid: de bezoekers van het congres in Veldhoven ontvingen aldaar een formulier; de overige NMU-leden hebben het formulier thuisgestuurd gekregen. De totale reponse was ongeveer 25%, waardoor met de nodige reserve kan worden aangenomen, dat de enquête, samen met de ter vergadering gehoorde meningen, een redelijk representatieve indruk geeft van wat over dit onderwerp leeft binnen de Nederlandse magische gemeenschap.

Naast vele andere suggesties kwamen de navolgende punten hierbij als belangrijkste naar voren:
- Er is een lichte voorkeur voor een tweedaags congres, bij voorkeur centraal in Nederland, en bij voorkeur niet in een vakantieperiode. Na discussie blijkt dat kritisch zal moet worden gekeken of dit inderdaad het beoogde effect zal hebben, t.w. een beter congres tegen lagere totaalkosten voor de deelnemers.
- Verondersteld kan worden dat 120 deelnemers altijd zullen inschrijven; een aantal van 200 personen zal om een diversiteit van redenen nimmer inschrijven.
Dit houdt in dat een nationaal congres wordt georganiseerd voor maximaal tussen de 160 à 200 NMU-leden.
- De kwaliteit van het concours moet worden verbeterd:
algemeen is het oordeel dat dit moet beginnen binnen de verenigingen. Kritischer zal moeten geoordeeld over leden die aan het concours willen deelnemen. Om de presentatie van een potentiële deelnemer te beoordelen wordt als suggestie gegeven: demonstratie en kritische evaluatie bij een andere vereniging. Ook behoort uitproberen tijden het VOC, de Kalidag of in Hoogeveen tot de mogelijkheden. Voorts komen nog ter sprake een vorm van centrale coaching en kijken of het mogelijk is om b.v. de Kleinkunstacademie in een of andere vorm bij de goochelkunst te betrekken.
- Het concours een 'open' karakter geven, waardoor ook buitenlanders kunnen meedingen naar de titel van Nederlands kampioen.
- Aan een "feestavond" als zodanig blijkt nauwelijks behoefte te bestaan. Gezien het feit dat ruim 80% aangeeft het onderling contact erg belangrijk te vinden, zou kunnen worden gedacht aan een avond waarop nu eens geen close-up-gala plaatsvindt, maar een table-hop-gala.
- Graag de lezingen wat vaker in de vorm van een workshop.
- Een gedegen interne en externe PR.

Een meer gedetailleerde uitwerking is met het verslag toegezonden aan de verenigingsafgevaardigden. Verdere bespreking van de conclusies zal plaatsvinden tijdens de AB-vergadering van 9 november a.s.

Jeugd

In het algemeen waren de aanwezigen het er over eens dat de kans op nieuwe creatieve leden wordt vergroot door het voeren van een actief juniorenbeleid. Uiteindelijk zal dit de kwaliteit van de goochelkunst ten goede komen.

Het zal duidelijk zijn dat een actief juniorenbeleid primair vraagt om medewerking vanuit de verenigingen. Een eerste enquête gehouden door Martin Tonelly leerde dat een niet onbelangrijk aantal verenigingen, om diverse redenen, het niet ziet zitten om een jeugdafdeling te beginnen.

Als grootste problemen werden naar voren gebracht:
- Het zorgen voor een constante instroom van nieuwe junioren. Het probleem hierbij is, dat intensieve beoefening van de goochelkunst niet altijd te combineren is met een schoolopleiding; de keuze wordt dan vaak de school.
Voorts moet niet worden onderschat de invloed van juist bij de jeugd snel wisselende belangstellingen, waardoor de kans op veel verloop altijd aanwezig zal blijven.
Van andere zijde wordt gesteld, dat als een junioren-afdeling eenmaal draait, het aantal leden niet zó belangrijk meer is, maar meer de kwaliteit (het "heilige vuur").

- Het andere probleem is de zorg voor een continue, goede opvang en begeleiding.
In beginsel zal ook dit probleem binnen de vereniging moeten worden opgelost. De NMU zou ondersteuning kunnen verzorgen door het samenstellen van b.v. lesmateriaal, een leidraad voor begeleiders, het zoeken naar en werven van gespecialiseerde docenten, een aan de jeugd aangepaste boekenlijst, e.d. Dit alles natuurlijk zonder het belang van zelfwerkzaamheid door de junioren uit het oog te verliezen. Een prima resultaat kan immers ook worden bereikt door een junior zelf iets te laten creeëren, en dat vervolgens zo goed mogelijk te begeleiden.

Laat in de middag sloot de voorzitter deze geanimeerde bijeenkomst met dank aan de Goochelclub Rotterdam voor de gastvrijheid.
Duidelijk is geworden dat zowel wat betreft de congressen als het juniorenwerk de inzet en medewerking van de verenigingen onmisbaar zijn.

Wim Bos


Dit artikel is gepubliceerd op dinsdag 12 april 2016 om 08.14 uur en komt uit de Informagie (jaargang 3, nummer 2, november/december 1991), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand december.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder