Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Nieuwe NMU-begroting akkoord

Nieuwe NMU-begroting akkoord

In dit beknopte verslag van de NMU-bestuursvergadering op 23 maart jl. schrijft Wim Bos dat de voorgestelde meerjarenbegroting unaniem door de aangesloten goochelclubs is geaccepteerd. Bovendien is het ledental van de NMU de laatste jaren gestaag gegroeid.

Als belangrijkste punten stonden op de agenda: de begroting voor 1991 en verder, alsmede een eerste discussie over de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden van jeugdafdelingen bij de diverse goochelclubs.

Terugblik

In zijn openingswoord kijkt voorzitter Tonny van Dommelen terug op het congres 1990 in Groningen en de studiedag in Maarssen. In de rubriek 'Van de voorzitter' kunt u hierover meer lezen. Diverse verenigingen worden gefeliciteerd met hun jarenlang bestaan. Dit zijn respectievelijk de NMU (40 jaar), de Magische Ring Friesland (45 jaar), de Broederschap van Goochelaars Okito en de Magische Kring Amsterdam (40 jaar), de Goochelclub 'Rotterdam' (35 jaar), de Goochelclub 'Toi Toi' (10 jaar). Tijdens de vergadering van 10 november 1990 is aan de afgevaardigden gevraagd binnen hun verenigingen na te gaan of te achterhalen is waardoor het bezoek aan het congres in Groningen zo ver beneden de verwachtingen bleef. Uit de diverse reacties kwam onder meer naar voren dat men de afstand naar Groningen te groot vond en de kosten te hoog. Alles bij elkaar reden genoeg voor het Dagelijks Bestuur (DB) om aan de vergadering voor te stellen om in het najaar een extra vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) te houden, geheel gewijd aan de vraag: "Hoe nu verder met congressen, studiedagen, enz.?"

Uit het jaarverslag over 1990 blijkt dat het totaal aantal leden van bij de NMU aangesloten verenigingen een gestadige groei vertoont.
In 1986 waren er 338 leden, in 1990 420.

Begroting 1991

Tijdens de AB-vergadering van november 1990 vond een eerste discussie plaats over een meerjarenbegroting. Centraal hierin stond een verhoging van de verenigingsbijdragen aan de NMU om het mogelijk te maken diverse onderdelen van het unaniem aanvaarde beleidsplan 'De NMU in de jaren negentig' te kunnen financieren. Toen reeds werd duidelijk dat vrijwel alle afgevaardigden zich konden vinden in een variant waarin de bijdrage stapsgewijs zou worden verhoogd van f 31,- in 1990 naar f 51,- in 1992. Mede op grond van deze peiling werd de begroting voor 1991 door het DB opgesteld.

Het AB verklaart zich unaniem akkoord met het voorstel. Een tweetal verenigingen merkt op dat zij kritisch zullen volgen of de meeropbrengst op een voor hen aanvaardbare wijze wordt besteed. Naar aanleiding daarvan wordt van DB zijde opgemerkt dat men dit ook als taak van de AB-leden ziet.

Jeugdafdelingen

Het DB wil graag met de verenigingen een discussie starten over een mogelijke uitbreiding van het aantal jeugdafdelingen.

Diverse suggesties over de wijze waarop de jeugd kan worden benaderd komen uit de vergadering naar voren. Gezien de reacties en de discussie is het DB van mening dat moet worden overwogen om tijdens de extra AB-vergadering in het najaar ook tijd in te ruimen voor een verdere discussie over dit onderwerp.

Jury nationaal concours

In de jury voor het concours worden de volgende leden gekozen: Tommy Wonder, Marconick, Ted Winkel, Kees Schoonenberg en Wim Broerse. Door een aantal afgevaardigen wordt teleurstelling uitgesproken over het feit dat uit deze keuze geen vernieuwing - lees verjonging - blijkt. Op het moment van de vergadering hebben zich negen concoursdeelnemers opgegeven.

Wim Bos, Secretaris NMU

N.B. Voor leden van bij de NMU aangesloten verenigingen ligt het complete (concept-)verslag ter inzage bij hun verenigingsafgevaardigde.


Dit artikel is gepubliceerd op woensdag 2 november 2016 om 09.08 uur en komt uit de Informagie (jaargang 2, nummer 5, april/mei 1991), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand juni.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder