Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Kort verslag NMU bestuursvergadering

Kort verslag NMU bestuursvergadering

Vertegenwoordigers van vrijwel alle bij de NMU aangesloten verenigingen waren op 10 november j.l. bijeen. Belangrijkste agendapunten waren een discussie over de meerjarenbegroting en de verkiezing van een nieuw lid voor het Dagelijks Bestuur wegens het terugtreden van voorzitter Eric Eswin.

Terugblik

In 1990 werd een zowel organisatorisch als kwalitatief bijzonder goed congres gehouden in Groningen, waar Hans Klok de Grote Ereprijs won. Om vooralsnog onduidelijke redenen bleef het aantal congressisten ver beneden de ramingen. Eenzelfde ervaring werd opgedaan tijdens de studiedag in Maarssen over theatrale wetmatigheden. Vooal wat betreft deze laatste dag kunnen we ons afvragen in hoeverre de stelling van Kees Schoonenberg juist is:
"Zij die het begrijpen hebben het niet nodig, doch zij die het nodig hebben begrijpen het niet". Door het Dagelijks Bestuur werd op verzoek van onze zuiderburen een gesprek gehouden met vertegenwoordigers van een achttal Vlaams sprekende Belgische goochelverenigingen. Het doel is na te gaan of wellicht in België een organisatie van de grond kan komen, ongeveer zoals de NMU. Beide overkoepelende organisatis kunnen dan besprekingen houden over b.v. het gezamenlijk organiseren van congressen, concoursen en studiedagen.

Meerjarenbegroting

Aan de afgevaardigden werd een overzicht gestuurd van diverse begrotingsvarianten, alle geënt op het unaniem aanvaarde beleidsplan 'De NMU in de jaren negentig'. Daarbij werd aangegeven dat bij ongewijzigd financieel beleid na 1992 niets meer mogelijk is (variant 1). De meest vergaande variant gaat uit van een duidelijk verhoogde verenigingsbijdrage aan de NMU en een verhoogde prijs voor Informagie. De diverse activiteiten voortvloeiend uit het beleidsplan kunnen dan ook worden gefinancierd.

Uit een peiling tijdens de vergadering blijkt dat de meeste afgevaardigden achter de meest vergaande variant kunnen staan. Een lichte ondertoon wordt gehoord: het gaat niet zozeer om de verhoging van f 31,- tot f 51,-, maar meer om de vraag wat daarvoor geboden gaat worden. Voorzitter Eric Eswin merkt te dien aanzien op, dat dit grotendeels afhankelijk is van de verenigingen zelf. Zij hebben zich achter het beleidsplan geschaard. Realisering is daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden. De discussie zal worden afgerond als tijdens de voorjaarsvergadering 1991 de begroting aan de orde wordt gesteld.

Congres 1991

De voorbereidingen voor het Nationaal Congres voor de Goochelkunst 1991, te houden op 17, 18 en 19 mei in Veldhoven zijn in volle gang. Plaats van handeling is congrescentrum De Koningshof, in Veldhoven. De bijdrage wordt vastgesteld op f 150,- voor NMU-leden, f 175,- voor niet-NMU-leden en f 75,- voor junioren. Een eerste mailing kan in december worden verwacht. Via Informagie zal de congrescommissie een ieder op de hoogte houden.

Bestuursverkiezing

Als kandidaten voor de vacature veroorzaakt door het terugtreden van Eric Eswin zijn door de verenigingen naar voren gebracht L. Sicking (Okito) en J.M.C. Schönfeld (Passe Passe). Door de vergadering werd J.M.C. Schönfeld gekozen.

Na een extra stemming worden de functies binnen het dagelijks bestuur als volgt verdeeld:
voorzitter Tonny van Dommelen, vicevoorzitter Harry Thiery, secretaris Wim Bos, penningmeester Hans Suys, lid Martin Schönfeld. De extra stemming was nodig, omdat enkele afgevaardigden zich afvroegen of een functie in het dagelijks bestuur valt te combineren met het lidmaatschap van een onlangs in het leven geroepen club van professionele goochelaars.

Met enkele welgekozen woorden dankt Eric Eswin voor de prettige wijze waarop hij zes jaar met het Algemeen Bestuur van gedachten heeft mogen wisselen. Hij wenst zijn opvolger veel sterkte. Op zijn beurt bedankt Tonny van Dommelen de scheidende voorzitter voor zijn inzet voor de goochelkunst in Nederland, met voor hem als absolute uitschieter FISM '88.

Als stoffelijk blijk van waardering overhandigt hij een boek met de toepasselijke titel 'The Unique Years' van Ken Brooke.

Na zijn benoeming volgde een toespraak van Tonny van Dommelen. Hierin lichtte hij zijn ideeën voor de komende jaren toe. De complete tekst van de toespraak vindt u in het artikel 'Over en van de nieuwe voorzitter'.

Wim Bos, secretaris NMU

Voor leden van bij de NMU aangesloten verenigingen ligt het complete (concept-)verslag ter inzage bij hun verenigingsafgevaardigde.


Dit artikel is gepubliceerd op vrijdag 9 september 2016 om 08.59 uur en komt uit de Informagie (jaargang 2, nummer 3, december 1990/januari 1991), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand juni.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder