Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Goochelen voor jonge kinderen

Goochelen voor jonge kinderen

Vaak bespeur ik bij mijn collega-goochelaars een zekere angst om voor groepen met zeer jonge kinderen te goochelen. De reden daarvan is dat het vaak erg moeilijk voor hen is om de aandacht van peuters en kleuters vast te houden. Zelf heb ik veel ervaring met deze leeftijdsgroep. Ik heb mij dan ook gespecialiseerd in het goochelen voor zeer jonge kinderen. Juist hun verwondering over het goochelen, hun betrokkenheid en hun enthousiasme geven mij ongelooflijk veel plezier in mijn werk.

In de voorstelling voor jonge kinderen neemt het verhaal eigenlijk een belangrijkere plaats in dan het goochelen zelf. De fout van veel goochelaars is dat zij te technisch bezig zijn en daardoor te weinig aandacht aan de vertelling schenken. Bijvoorbeeld: een mooi uitgevoerde touwtruc vindt veel waardering bij volwassenen. Voor een kind lijkt de truc echter precies op een simpelere uitvoering. Het wordt er niet warm of koud van. Jonge kinderen moeten zich bij het goochelen emotioneel betrokken voelen. Pas dan gaat een goocheltruc voor ze "leven". Ze komen tijdens de voorstelling in een sprookjesachtige, magische wereld waarin zomaar wonderen gebeuren! Het goochelen moet voor deze leeftijdscategorie eigenlijk zo simpel mogelijk gehouden worden. De sfeer tijdens een voorstelling is het belangrijkste.

Kennismaken met de groep

Vaak is een goochelaar zichzelf er niet van bewust hoeveel spanning zijn/haar verschijning opwekt bij het jonge kind. De peuter/kleuter kan nog erg moeilijk toveren van goochelen onderscheiden. Voor hen bent u dan ook niet een goochelaar met trucs, maar een tovenaar (zoals zij die kennen uit de sprookjeswereld) met veel geheimen, toverkunsten en macht.

Veel kleintjes zullen dan ook hevig onder de indruk zijn van uw verschijning. Het is daarom belangrijk dat u in het begin van de voorstelling een goede relatie met uw jonge publiek opbouwt. Kom rustig het toneel op en probeer eerst het vertrouwen van de groep te winnen. Maak het zeker in het begin nog niet te spannend. Begin met de groep een eenvoudig gesprek ("Wat zien jullie er mooi uit! Is het feest?") Daarbij kan een ietwat clowneske houding heel wat ijs breken.

Om de goochelvoorstelling goed te laten verlopen, is het nodig dat de goochelaar gezag op de groep uitoefent. Gebruik hiervoor eveneens uw status als tovenaar. ("Als ik mijn toverstokje omhoog doe, dan is het helemaal stil".)

Ook is het belangrijk dat u tijdens uw programma contact met de groep behoudt. Dwing uzelf om tijdens de uitvoering van uw truc de kinderen aan te kijken. Laat regelmatig gedurende de vertelling uw blik langs alle kinderen dwalen. Wees niet bang om in te grijpen. Reageer juist snel op ongewenst gedrag, zodat dit niet kan escaleren. Soms helpt het om drie oriëntatiepunten te nemen en daar beurtelings naar te kijken. Geef de kinderen het gevoel dat je het woord tot henzelf richt. Overzicht en overwicht hangen ten nauwste samen. Het overzien van het publiek zal het overwicht versterken.

Goochelverhaal

Het goochelen dient eigenlijk ter illustratie van een verhaal. Het vertellen van een verhaal voor een groep jonge kinderen is niet hetzelfde als het op zeggen van een uit het hoofd geleerd versje. Durf juist "los" te komen van de oorspronkelijke tekst, zodat u details kan invoegen of weglaten, afhankelijk van de reacties van de kleuters. Hou zelf vast aan een aantal kernwoorden en durf te improviseren.

Tijdens het vertellen van het verhaal proberen de kleuters zich in het verhaal in te leven. Dit lukt het beste als het verhaal aansluit bij de ervaringen van het jonge kind. Dit kunnen ervaringen zijn die het kind dagelijks opdoet met mensen en dingen of aansluiten aan de behoeften van het kind om "groot te zijn", "sterk te zijn".
De hoofdpersoon in het verhaal beleeft een avontuur. Dit avontuur wordt met behulp van goochelen tot een bevredigende oplossing gebracht. Hoe beter het publiek zich kan inleven in het verhaal, des te minder moeite zal u hebben om de aandacht vast te houden.

Wanneer een eenvoudig verhaal gedetailleerd wordt verteld en het goochelen als illustratie daarbij gebruikt wordt, is het zelfs voor jonge kinderen heel goed mogelijk om een half uur geconcentreerd te kijken.
Zorg in uw programma voor veel afwisseling. Doe bijvoorbeeld geen twee verhalentrucs achter elkaar.

Het jonge kind is gemakkelijk te beïnvloeden en neemt snel aan wat zo'n machtig iemand als de goochelaar vertelt. Dit geeft aan de goochelaar een grote verantwoording bij de keuze van zijn verhaal. Vraag uzelf van tevoren dan ook af in hoeverre uw verhaal verantwoord is.

De opbouw van een verhaal is in vier fases in te delen:
1) Allereerst moeten de kleuters worden ingeleefd in de situatie en kennismaken met de hoofdpersonen van het verhaal.
2) Dan wordt er verteld wat de hoofdpersoon gaat doen. Het eigenlijke gebeuren van het verhaal. Meestal worden de kinderen bij dit gedeelte geconfronteerd met het "probleem".
3) In deze fase van de goocheltruc helpen de kinderen de goochelaar door middel van het opzeggen van een spreuk of het doen van bepaalde gebaren.
4) Het verhaal wordt afgesloten met het slagen van de goocheltruc en daarmee de oplossing van het probleem. Het werkt voor de kleuter ontladend om daarna (voor zichzelf) te mogen klappen/juichen.

Concentratie

Om een verhaal goed te kunnen volgen, moeten de kleuters zich concentreren. Het kunnen luisteren naar wat een ander vertelt is voor deze leeftijdsgroep niet zo'n eenvoudige opgave. Het vraagt van de peuter een enorme inspanning. Door de spanning die in een verhaal moet worden ingebouwd wordt het luisteren bevorderd. Deze spanning moet echter niet te hoog opgevoerd worden. De inhoud van het verhaal kan namelijk bij het jonge kind sterke emoties oproepen. Het blijft daarom belangrijk om de kinderen goed aan te voelen. De spanning die het verhaal bij het jonge kind oproept is meestal van het gezicht af te lezen.

Als de goochelaar de kinderen het idee geeft dat alleen met behulp van de groep het goochelverhaal tot een goed einde kan worden gebracht, zal dit de kinderen extra motiveren om mee te blijven doen. Ondersteun het verhaal door intonatie, pantomiek en mimiek. Wees er niet bang voor om "overdreven" te doen.

Voor jonge kinderen is het ongelooflijk moeilijk om stil te blijven zitten. Laat de kinderen veel bewegen, meegoochelen en spreuken opzeggen tijdens de voorstelling. Juist als je dit stimuleert tijdens de momenten dat het je in de voorstelling uitkomt, zul je wanneer je wat meer rust nodig hebt, minder moeite hebben om die te krijgen.

Vaak interrumperen kleuters de goochelaar spontaan. Juist doordat zij zich zo enorm met het aangeboden verhaal identificeren. Vaak kunnen deze interrupties afgedaan worden met een korte bevestiging of ontkenning. Het is voor het kind vaak alleen al van belang dat je laat blijken dat je gehoord hebt wat hij of zij zei. Voor de goochelaar kunnen de opmerkingen van de kleuters vaak een aanwijzing zijn dat er iets uitgelegd of aangepast moet worden aan het verhaal. Bij veelvuldig interrumperen kan het gebeuren dat de groep de draad van het verhaal kwijtraakt. Soms is het dan nodig om de opmerkingen die de kinderen maken te verbieden. Om het geconcentreerd luisteren te bevorderen dient de goochelaar een plaats te kiezen met een rustige achtergrond.

Let ook eens op uw taalgebruik. Vaak gebruiken volwassenen te moeilijke woorden en te lange zinnen. Hou uw zinnen kort en kies bekende eenvoudige woorden. Het verhaal moet voor de jonge kinderen begrijpelijk zijn. Dit kan in een gemengde leeftijdsgroep problemen opleveren.

Een voorbeeld

Tot slot een voorbeeld van een eenvoudige goocheltruc.
Nodig: twee knuffels van verschillende formaat; een produktiedoos waar de grootste in kan; een doosje waar de kleinste in kan.
Onderwerp: Verdwalen
1) De goochelaar vertelt: "Kijk eens, ik heb een vriendje meegenomen. Hij zit in dit doosje. Het is een klein knuffelbeertje en hij heet Bram. Willen jullie hem zien? Laten we hem gaan roepen!" (Publiek roept, Bram komt niet tevoorschijn.) Goochelaar: "Hij hoort het niet, roep maar harder. Ja nog harder!" (Publiek roept, Bram komt aarzelend tevoorschijn. Hij speelt een soort kiekeboe met het publiek.)

2) De goochelaar vertelt: "Bram is een beetje verdrietig. Hoor maar, hij moet huilen." (Bram snikt.) "Weet je waarom? Hij is zijn mama kwijt. Ach, arme Bram." (Goochelaar aait troostend het knuffeltje.) "Wat moeten we nu doen?" (Goochelaar hoort eventuele suggesties van het publiek aan).

3) De goochelaar vertelt: "Ja! We kunnen met z'n allen de mama van Bram terug tevoorschijn toveren! Ik heb hier een doos." (Goochelaar laat de "lege" produktiedoos zien.) "Maar dan moeten we wel de goede toverspreuk leren!" (Wijze 1, 2, 3, 4, hoedje van papier) "1, 2, 3, 4, kom nou hier, kom nou hier. 1, 2, 3, 4, mama kom nou hier. Kleine beer die is zo bang, Hij wacht nu al heel erg lang, 1, 2, 3, 4, mama kom nu hier."
(De goochelaar leert de kinderen het lied aan door het enkele malen voor te zingen. Ook maakt de goochelaar er bijpassende gebaren bij en stimuleert hij/zij de kinderen om mee te doen.)

4) De produktiedoos wordt geopend. Mama beer wordt met het kleine beertje herenigd. De kinderen juichen!

Samenvatting

- Leg het accent op het verhaal in plaats van op mooie technieken.
- Durf te improviseren. Alleen door het programma aan te passen aan de reacties van de kinderen, houdt u de aandacht vast.
- Kies als onderwerp van uw goocheltruc iets wat gebaseerd is op de ervaringen van de peuters en/of kleuters. Hoe meer het kind zich kan inleven in het verhaal, des te minder zal het kind zich gaan vervelen.
- Houd uw praatje eenvoudig. Zowel het onderwerp en de opbouw van het verhaal als het taalgebruik. Spreek rustig.
- Kijk regelmatig het publiek aan. Houd overzicht.
- Probeer de groep zoveel mogelijk actief bij het goochelen te betrekken.
- Gebruik uw intonatie, uw mimiek en pantomiek om de aandacht vast te houden.

Marlies Greve
(goochelaar Carlijn)


Dit artikel is gepubliceerd op dinsdag 24 november 2015 om 00.01 uur en komt uit de Informagie (jaargang 4, nummer 2, november/december 1992), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand juni.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder