Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Leer goochelen | Het antieke goochelboek | Levend begraven

Levend begraven

ONTHULLING VAN DE GEHEIMEN VAN EEN BEROEMD TOOVENAAR.
Een van de merkwaardigste menschen ter wereld was Harry Houdini, die beroemd werd door de adembenemende ontsnappingen, welke hij deed uit alle mogelijke, moeilijke en zelfs gevaarlijke situaties. Toovenaar, illusionist en beroeps-boeienkoning, was hij de magiër van de twintigste eeuw en zijn loopbaan was zoo verbazingwekkend, dat velen geloofden, dat hij over bijzondere krachten beschikte.


Er bestaat geen sterker staaltje van Houdini's durf en kunst, dan het feit dat hij zich levend liet begraven. Deze vertooning was zeer gevaarlijk en vereischte een buitengewone inspanning. De aankondiging, dat Houdini levend zou worden begraven, trok steeds groote menschenmenigten naar het terrein, waar de vertooning zou worden gegeven.

Deze demonstraties brachten veel opwinding onder de menschen te weeg en de politie was dan ook altijd tegenwoordig.

Houdini, als een goed artist, liet den tijd voor hij begon met zijn voorbereidingen om zich levend te laten begraven niet ongebruikt. Soms hield hij een toespraak, naar welke men met gemengde gevoelens luisterde, vreezende, dat door zijn overmoed het misschien zijn laatste vertooning zou zijn. Nadat een put van 1 tot 2 meter diep gegraven was, ging Houdini in een gewone doodkist liggen. De doodkist liet men in den put zakken en deze werd weer volgegooid. Bij al deze vertooningen werd het publiek, naarmate de tijd verstreek, steeds opgewondener en de promotors van Houdini, met het horloge in de hand, toonden een zekere ongerustheid, welke in geen geval geveinsd was. Na verloop van ongeveer 50 minuten werd begonnen met het opgraven, waarmede men spoedig gereed was. De doodkist werd met touwen opgetrokken, opengeschroefd en Houdini bevrijd. Vaak vertoonde hij teekenen van de inspanning, gevolg van het levend begraven zijn gedurende zoo'n langen tijd.

Ik heb dezen truc met heel veel menschen besproken, die er door om den tuin geleid werden. Sommigen verklaarden, dat Houdini nimmer in zijn doodkist had plaats genomen, maar dat hij door een of andere foef zijn publiek in den waan bracht, dat hij dit wel deed.

Anderen geloofden, dat hij een apparaat bij zich verborgen hield om zich van zuurstof te voorzien. Maar geen van deze theorieën was juist. Houdini werd werkelijk begraven zonder van kunstmiddelen voorzien te zijn. Het geheim was eenvoudig een intensieve beheersching van zijn ademhaling, op welk gebied hij een meester was. De door hem gevolgde ademhalingsmethode stelde hem in staat in de doodkist heel kort en langzaam te ademen, en daardoor den voorraad zuurstof zoo lang mogelijk te rekken. U zult wel begrijpen, dat door diep ademhalen de aanwezige zuurstof spoedig verbruikt zou zijn. Indien Houdini op de gewone manier in zijn doodkist zou hebben geademd, zou hij niet lang hebben geleefd. Zonder twijfel was het een gevaarlijk nummer, maar Houdini schuwde geen risico om zijn naam van groot magiër hoog te houden. Hij rustte nooit op zijn lauweren en moest vaak gevaarlijke dingen doen om zijn naam steeds vet gedrukt op de theater-reclamebiljetten te zien. Het experiment van het levend begraven zou ongetwijfeld noodlottig zijn voor iemand, die niet beschikt over bovenmenschelijke lichamelijke kracht en concentratievermogen. Houdini oefende zich door zoo lang mogelijk onder water te blijven. Langdurige proefnemingen, waardoor hij langzamerhand den duur van zijn vrijwillige begrafenis zoo kon rekken tot hij zeker was van zijn zaak, stelden hem in staat om gedurende een langen tijd in de doodkist te blijven.

Ik heb een aantal door hem geschreven brieven gezien, in welke hij met trots over zijn proeven vertelde en over den tijd, gedurende welken hij in de doodkist kon blijven. Deze en andere bewijzen doen mij gelooven, dat Houdini trotsch erop was levend begraven te kunnen worden, en hij had daarvoor goede redenen. Soms probeerden zijn vrienden hem van deze gevaarlijke vertooningen af te houden, want zij vreesden, dat een of ander ongeluk tot zijn dood zou leiden, een vrees, die zeker niet ongegrond was.

Hij luisterde niet naar raadgevingen of waarschuwingen en beschouwde deze vertooning als een stokpaardje, hetwelk hij kon gebruiken als hij zijn toeschouwers eens een extra sensatie wilde bezorgen.


Dit hoofdstuk is gepubliceerd op zaterdag 19 januari 2013 om 14.20 uur en komt uit Het meesterboek der tooverkunst van J.C. Cannell. Het auteursrecht van dit boek is verlopen.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand maart.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder