Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Voorjaarsvergadering van de N.M.U.

Voorjaarsvergadering van de N.M.U.

Op 25 maart jl. werd in Utrecht de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de N.M.U. gehouden. Na het welkom en de opening door de president Ted Winkel wordt een aantal ingekomen stukken doorgenomen. De meeste bevatten namen van kandidaat-juryleden voor het concours tijdens het Goochelfestival in Enschede.

Het verslag van de vergadering van 5 november 1994 en het jaarverslag van de secretaris over 1994 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Financiën

Behoudens enkele kleine aanpassingen wordt het financieel verslag over 1994 goedgekeurd. De kascommissie tekent hierbij aan dat zorgvuldig moet worden gekeken naar de mate waarin het vermogen van de N.M.U. inteert. Op verzoek van de kascommissie wordt de penningmeester gedechargeerd voor het door hem gevoerde beleid. De voorgelegde begroting voor 1995 wordt aanvaard. Door een aantal positieve ontwikkelingen kan de voorgestelde verhoging van de afdracht f 65,- worden beperkt tot f 60,-

Bestuursverkiezing

Bij acclamatie wordt Ted Winkel voor een periode van 3 jaar herkozen.

Goochelfestival 1995 te Enschede

Door Bert Speelman van de organiserende vereniging Twente wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken. Een ieder die nog niet heeft ingeschreven, wordt nogmaals opgeroepen dit alsnog te doen. Opgemerkt wordt dat alleen al de lezing door Carl Cloutier een gang naar het Goochelfestival waard is.

Zoals bekend, wordt voor het concours een voorselectie gehouden. Concoursdeelnemers dienen zich uiterlijk 1 mei te hebben opgegeven bij de organisatie. Vervolgens zal de voorselectie plaatsvinden op zondag 11 juni a.s. voor een lekenpubliek. Beoordeling zal plaatsvinden door een commissie bestaande uit de volgende personen: Jan Aukes (Arnhem), Wim de Groot (Jules Ten I Chi), Bob Bruigom (Burgersdijk), Peter Quatfass (M.K.A.), Martin Smitt (52 Schakels), Co Voerman (N.B.G.) en een nog door de Goochelclub Rotterdam aan te wijzen vertegenwoordiger. Voor deze selectie is een procedure opgesteld welke elders in deze Informagie is afgedrukt.

De kandidaten die door de voorselectie komen, zullen in Enschede worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Paul Morak (Rotterdam), Valery Preston (Rotterdam), Ferry Gerats (Merlijn), Wim Broerse (Okito) en Gerhard Hessling (N.B.G.); reserve-jurylid: Hans Sissing (Hands Down). Deze jury wordt nog aangevuld met 2 leke-juryleden.

Anders dan bij de concoursen tijdens een regulier N.M.U.-congres zullen - bij voldoende deelname - alle prijzen worden uitgereikt. Voorts is er een aantrekkelijke over-all prijs beschikbaar en wordt de hoogst scorende vereniging beloond met een door de N.M.U. beschikbaar gestelde prijs van f 1.000,-.

Congres FISM '97 in Dresden

Tijdens het in 1994 in Japan gehouden FISM-congres kwam voor het eerst sedert het bestaan van de FISM-congressen geen Nederlander uit in het concours. Om in Dresden beter naar voren te komen, is een ambitieus plan uitgewerkt. Aan de verenigingen wordt nu reeds gevraagd potentiële kandidaten te melden, waarna gestart wordt met een gerichte coaching en begeleiding. De kandidaten die daar voor in aanmerkingen komen, zullen een 'convenant' ondertekenen, waarin zowel voor de kandidaat als voor de N.M.U. de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Wim Bos
secretaris N.M.U.

N.B. Het complete verslag is ter inzage bij de AB-afgevaardigden van de bij de N.M.U. aangesloten verenigingen.


Dit artikel is gepubliceerd op zaterdag 24 januari 2015 om 10.07 uur en komt uit de Informagie (jaargang 6, nummer 5, mei/juni 1995), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Gratis advies bij het zoeken naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand april.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder