Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Verslag van de Algemene Bestuursvergadering van de N.M.U.

Verslag van de Algemene Bestuursvergadering van de N.M.U.

Op 27 maart 1993 is in Utrecht de Algemene Bestuursvergadering (AB) van de N.M.U. gehouden. Hierna volgt van Wim Bos een beknopt verslag, waarin de belangrijkste besluiten zijn vermeld. Voor belangstellenden is het volledige verslag ter inzage bij de AB-vertegenwoordiger van hun vereniging.

Na het welkom door voorzitter Tonny van Dommelen werden een groot aantal ingekomen stukken doorgenomen, waaronder een schrijven van Goochelclub Rotterdam, met de bevestiging dat het Nationaal Congres voor de Goochelkunst 1994, op 13, 14 en 15 mei zal worden gehouden in Rotterdam.

Reeds 10 jaar wordt in Hoogeveen een juniorendag georganiseerd door de verenigingen Passe Passe en N.B.G. Door het Dagelijks Bestuur (DB) wordt het AB ervan op de hoogte gebracht dat deze dag voortaan zal worden georganiseerd onder auspiciën van de N.M.U.

Financiën

Naar aanleiding van het financieel overzicht 1992 en de begroting voor 1993 wordt een aantal punten uitgebreid bediscussieerd. Naar aanleiding van een voorstel om de "afdracht aan de N.M.U." niet meer op te nemen in de congresbegroting, stelt de penningmeester van de N.M.U. dat de consequentie is, dat de bijdrage van alle via hun vereniging bij de N.M.U. aangeslotenen met tenminste f 10,- zal stijgen.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de "afdracht" enige jaren geleden juist is ingevoerd, omdat verhoging van de individuele bijdrage volgens de vertegenwoordigers "onbespreekbaar" was.

Na een uitgebreide discussie blijkt een ruime meerderheid van het AB voor handhaving van de afdracht.

Ten aanzien van het financieel overzicht merkt de penningmeester op dat de "activiteiten" wat meer hebben gekost dan begroot, o.m. door een tegenvallend bezoek aan de studiedag. Positief daarentegen is het stijgend aantal buitenabonnees op Informagie.

Voor de begroting 1993 is het jammer dat een van de grootste adverteerders heeft gemeend hier vanaf te moeten zien; omdat hij geen duidelijke meerverkopen aan abonnees heeft kunnen constateren. Naar aanleiding daarvan vraagt het DB om uit te zien naar nieuwe adverteerders en... zo enigszins mogelijk ook te kopen bij de adverteerders.

Een ander punt dat al jaren door het AB wordt besproken, is "restitutie van bijdragen" als iemand lid is van meer dan één vereniging. Besloten wordt door het AB de restitutie te verhogen van f 20,- tot f 30,- en spontaan te restitueren op het moment dat alle verenigingen hun bijdrage hebben gestort.

De vertegenwoordigers geven hierbij unaniem te kennen het ermee eens te zijn dat voortaan alle leden van de N.M.U. worden opgegeven. Het hebben van zogenaamde "donateurs" om het restitutie-probleem op te lossen heeft geen zin.

Een volgend besproken punt is de vraag of juryleden tijdens een congres een hogere vergoeding moeten ontvangen dan thans gebruikelijk. Een ruime meerderheid van het AB blijkt daar tegen.

Na de discussies worden het financieel overzicht 1992 en de begroting 1993 door het AB goedgekeurd. Op advies van de kascommissie wordt aan de penningmeester décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Een volgend nog te bespreken punt betrof de "open brief" van de leden van de N.B.G. zoals gepubliceerd in Informagie van september/oktober 1992.

De vertegenwoordiger van de N.B.G. brengt als voornaamste grieven naar voren het feit dat de brief niet meteen in de najaarsvergadering 1992 op de agenda werd geplaatst en dat men in zijn vereniging van mening is dat de toonzetting van het juryrapport voor de nodige wrevel heeft gezorgd.

De daarop volgende discussie geeft aan dat een zodanig aantal "open einden" met betrekking tot jury en jureren blijft liggen, dat in juni hierover een extra AB-vergadering zal worden gehouden.

Ook zal dan de jury voor het concours tijdens het congres in Zwolle worden gekozen.

Namens het DB wordt nog aan het AB voorgesteld om voor junioren (tot en met 17 jaar) de abonnementsprijs voor Informagie vast te stellen op f 20,-. Dit wel onder de voorwaarde dat opgave en betaling plaats vindt via de penningmeester van een van de bij de N.M.U. aangesloten verenigingen. Het AB is unaniem akkoord met dit idee.

Als data voor de volgende vergaderingen worden vastgesteld 5 juni voor de extra AB; en 6 november voor de najaarsvergadering.

Wim Bos
secretaris N.M.U.


Dit artikel is gepubliceerd op zaterdag 30 januari 2016 om 09.20 uur en komt uit de Informagie (jaargang 4, nummer 5, mei/juni 1993), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Gratis advies bij het zoeken naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand juli.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder