Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Verslag extra vergadering Nederlandse Magische Unie

Verslag extra vergadering Nederlandse Magische Unie

Op 5 juni jl. werd een extra vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur (AB) van de Nederlandse Magische Unie over de concoursrichtlijnen. Een directe aanleiding tot deze bijeenkomst was de open brief aan het AB, zoals gepubliceerd in Informagie van september/oktober 1992. Deze brief werd geschreven door leden van de N.B.G. Hier volgt een kort verslag van de extra bestuursvergadering.

Centrale gespreksthema's zouden zijn: de concoursrichtlijnen en de wijze waarop de jury voor het concours wordt benoemd.

De verenigingsafgevaardigden werden door N.M.U.-voorzitter Tonny van Dommelen welkom geheten in de fraaie locatie van de Goochelclub Rotterdam.

Allereerst werd het concept-verslag van de AB-vergadering van 27 maart, met enkele kleine veranderingen en aanvullingen, door de aanwezigen goedgekeurd.

Concoursrichtlijnen

Hierna volgde de discussie over de concoursrichtlijnen onder leiding van vice-voorzitter Ted Winkel.

Om inzicht te krijgen hoe in den lande over deze richtlijnen wordt gedacht, werd voorafgaand aan de vergadering aan alle verenigingen een vragenformulier gestuurd.

Eenzelfde formulier werd verstuurd aan degenen die de afgelopen tien jaar deel hadden uitgemaakt van de jury tijdens een concours.

De discussie vond plaats aan de hand van de samengevatte antwoorden. Hierbij werd een merkwaardige paradox duidelijk: een meerderheid sprak zich uit voor aanpassing van de richtlijnen.

Doordat echter iedere vereniging op een ander punt aanpassing/wijziging voorstelde, was het resultaat dat geen opvallende veranderingen zullen worden aangebracht. De aanwezigen geven nogmaals aan dat de telkens terugkerende discussie over de richtlijnen vooral wordt ingegeven door zorg rond het achteruit gaan van de concoursen: zowel kwantitatief als kwalitatief. Overigens zijn zij ook van mening dat de slechte kwaliteit van een nummer moeilijk aan de jury kan worden verweten. In Zwolle zal bij wijze van experiment door de jury worden uitgeprobeerd of het mogelijk is naast de 'normale' beoordeling apart punten te geven voor techniek en presentatie.

Samenstelling jury

Naar aanleiding van een suggestie van de Goochelring Merlijn zal aan alle verenigingen hun top-10 worden gevraagd van de vakmensen die zij in de jury opgenomen willen zien. Aan de hand van de reacties zal het Dagelijks Bestuur (DB) een voorstel voorleggen aan het AB.

Een andere suggestie betrof de jurering van het kindergoochelen. Het idee was om tijdens dit concoursonderdeel de twee leke-juryleden te vervangen door kinderen. Het idee werd als zeer zinvol gewaardeerd.

Echter, door het te realiseren zouden diverse concoursonderdelen door niet-gelijke jury's worden beoordeeld, hetgeen onjuist werd gevonden.

Om toch iets met het idee te doen, zal bij wijze van proef, in Zwolle naast de gewone jury een kinderjury de optredenden beoordelen. Deze kinderjury kent een prijs toe aan die artiest die de meeste indruk maakte.

Samenstelling congresjury

Via stemming worden de volgende juryleden benoemd voor het congresconcours in Zwolle:

Ted Winkel (Zwarte Muze/Hands Down); Dick Harris (M.K.A.); Valery Preston (Rotterdam); Joost Steenbeek (Passe Passe/N.B.G.) en Wim Cloosterman (Rotterdam); reserve jurylid Arnoud van Delden (Alkmaar).

Concoursdeelnemers

De vraag ligt of (en zo ja hoe) gekomen kan worden tot meer kwalitatief goede concoursdeelnemers. Na ampele discussie ontstaat het idee om wat genoemd werd een 'coaching groep' uit te proberen.

De bedoeling is om enkele malen per jaar op een centrale plaats goochelaars in de gelegenheid te stellen hun act te laten zien aan een aantal gelouterde vakbroeders, die vervolgens met de artiest samen gaan doornemen op welke wijze iets aan het nummer kan worden gedaan ter verbetering.

Wim Bos
Secretaris N.M.U.

N.B. Het complete verslag is ter inzage bij de AB-afgevaardigden van de bij de N.M.U. aangesloten verenigingen.


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 16 maart 2015 om 07.59 uur en komt uit de Informagie (jaargang 5, nummer 1, september/oktober 1993), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Goochelaar boeken? Goochelaar huren? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand augustus.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder