Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Nieuwe opzet voor congresconcours

Nieuwe opzet voor congresconcours

Kort verslag algemene bestuursvergadering NMU

Vorige maand heeft in Utrecht de algemene bestuursvergadering plaatsgevonden van de NMU. In het hier volgende beknopte verslag staat onder meer te lezen dat het Algemeen Bestuur een aantal belangrijke besluiten genomen heeft ten aanzien van de komende congresconcoursen.


Na de aanwezigen welkom te hebben geheten, deelt voorzitter Tonny van Dommelen in zijn openingswoord mede, dat in het voorjaar Harry Thiery en hijzelf zullen aftreden als lid van het Dagelijks Bestuur. Harry Thiery stelt zich niet herkiesbaar, spreker zelve kan statutair niet worden herkozen. Aan de verenigingsafgevaardigen wordt gevraagd nu reeds uit te zien naar geschikte kandidaten.

Enkele malen is in Informagie vermeld dat op 12 januari 1992 een nieuwjaarstreffen zal plaatsvinden. Nadere gegevens zouden volgen. Na overleg met Centraal Nederland, dat bijna traditioneel dit treffen organiseert, zou de organisatie ditmaal in handen zijn van de MKA. Wim Bos (MKA) zet aan de vergadering uiteen, waarom om een aantal redenen het treffen geen doorgang zal vinden.

Ten aanzien van het nationaal congres 1991 in Veldhoven wordt onder applaus vastgesteld, dat het een prima congres was.

Aan de voorzitter van de organiserende vereniging Toi Toi, Thijs Pouls, wordt gevraagd de dank en waardering van de vergadering over te brengen aan zijn medewerk(st)ers.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het besprokene tijdens de extra AB-vergadering van 28 september j.l. Een verslag daarvan hebt u gelezen in de vorige Informagie. Door het AB worden nu enkele besluiten genomen.

- De klassen carto-magie en micromagie worden samengevoegd tot één klasse: close-up-magic.
- Toegevoegd wordt de klasse table-magic.
- De categorie 'buitenlandse deelname' vervalt; in plaats daarvan kunnen buitenlanders nu worden toegelaten tot deelname in alle categorieën en kunnen zij ook in aanmerking komen voor de grote ereprijs.
Wel hebben de buitenlandse deelnemers evenals de Nederlandse de toestemming nodig van de voorzitter van hun (bij de FISM aangesloten) vereniging.

Het nationaal congres 1992 op 12, 13 en 14 juni 1992 in Noordwijkerhout belooft veel goeds. Om de organisatie tijdig zicht te geven op de financiële mogelijkheden, wordt gevraagd vooral zo snel mogelijk in te schrijven.

Om dit aantrekkelijk te maken is de congresbijdrage, mits betaald vóór 1 mei 1992, slechts f 160,-; daarna wordt de bijdrage f 185,- (bedragen voor leden van bij de NMU aangesloten verenigingen). Onder degenen die inschrijven en betalen vóór 1 april 1992, wordt ook nog een fles Champagne verloot. Nadere informatie wordt verschaft in de binnenkort verschijnende congresfolder.

Vastgesteld wordt, dat de studiedag op 27 oktober j.l. in Diemen van een prima kwaliteit was. Jammer genoeg viel het aantal bezoekers wat tegen: 117 (waarvan 78 leden van de bij de NMU aangesloten verenigingen). Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag in deze Informagie.

Reeds enige tijd wordt binnen het AB van gedachten gewisseld over mogelijke invoering van een NMU-onderscheiding. De discussie is nu zover gevorderd dat in het voorjaar een definitief besluit zal kunnen worden genomen. De datum voor de voorjaarsvergadering wordt op 28 maart 1992 vastgesteld.

Wim Bos, secretaris NMU

N.B. Voor belangstellenden ligt het volledig verslag ter lezing bij de afgevaardigde van hun vereniging.


Dit artikel is gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2016 om 08.56 uur en komt uit de Informagie (jaargang 3, nummer 3, januari/februari 1992), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand december.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder