Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Najaarsvergadering N.M.U.-bestuur

Najaarsvergadering N.M.U.-bestuur

Op 6 november jl. heeft de gebruikelijke najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van de N.M.U. plaatsgevonden. Het hierna volgende, beknopte verslag werd gemaakt door N.M.U.-secretaris Wim Bos. Locatie van de bijeenkomst was Utrecht.

Het verslag van de AB-vergadering van 5 juni wordt met een kleine aanvulling goedgekeurd.

Door het Dagelijks Bestuur (DB) wordt er nogmaals op gewezen dat junioren voor een abonnement op Informagie slechts de halve prijs behoeven te betalen, mits, in verband met de controle, betaling plaatsvindt via de penningmeester van een bij de N.M.U. aangesloten vereniging.

Door het AB wordt vervolgens vastgesteld dat het congres in Zwolle zeer geslaagd was. Een speciaal compliment wordt gemaakt aan het adres van de jury: zo hoort het, kritisch, helder en opbouwend.

De afgevaardigde van Goochelclub Rotterdam vertelt wat de plannen zijn voor het congres 1994. In verband met het zicht krijgen op de financiële mogelijkheden wordt aangedrongen op spoedige inschrijving.

De jury voor het concours in 1994 wordt iets anders bepaald dan in vorige jaren. Naar aanleiding van een suggestie van Merlijn is aan de verenigingen gevraagd om een "top 10" van mensen die zij graag in de vakjury willen hebben. Vanuit deze opgaven is een "landelijke top 10" ontstaan. Door het DB zal aan deze personen worden gevraagd of zij in Rotterdam in de jury willen en kunnen plaatsnemen. Zodra duidelijk is wie de jury zullen vormen volgt publicatie in Informagie.

Voor het onderdeel "goochelen voor kinderen" zal, net als in Zwolle, een aparte jury bestaande uit kinderen worden gevormd.

Waar het congres in 1995 zal worden gehouden is nog niet geheel duidelijk, maar het AB gaat ermee akkoord dat het congres in 1996 wordt georganiseerd door de Magische Ring Friesland.

Op voordracht van de "commissie N.M.U.-onderscheidingen" besluit het AB unaniem om de gouden speld toe te kennen aan Co Voerman en Bert Visscher. Tijdens de speciale voorstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de junioren-afdeling van de N.B.G. zullen de spelden door Tonny van Dommelen worden uitgereikt.

In Informagie van juli/augustus 1993 werd een artikel gepubliceerd waarin Okito zich afvroeg of de wijze waarop de N.M.U. wordt bestuurd wel de juiste, de meest praktische is.

Uit discussie blijkt dat het getrapt overleg zoals dat nu plaatsvindt in feite het meest praktisch is. Wel is het zo dat de verenigings-afgevaardigden moeten zorgen voor goed doorgeven van informatie, zowel naar hun leden als naar het AB.

Het AB vraagt zich af of, en zo ja, welke, maatregelen kunnen worden genomen als verenigingen "buitenleden" of "donateurs" hebben. Men heeft hier soms wat principiële moeite mee: enerzijds willen de bedoelde personen geen deel uitmaken van de N.M.U., maar anderzijds profiteren zij wel van de door of namens de N.M.U. georganiseerde activiteiten.

Wim Bos

N.B. Het volledige verslag ligt ter inzage bij de afgevaardigden van de aangesloten verenigingen.


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 11 mei 2015 om 09.03 uur en komt uit de Informagie (jaargang 5, nummer 3, januari/februari 1994), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Goochelaar boeken? Goochelaar huren? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand november.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder