Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Kort verslag AB-vergadering

Kort verslag AB-vergadering

Op 27 maart j.l. werd in Utrecht de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de NMU gehouden.

De president John Anders verwelkomt de afgevaardigden van de door de NMU erkende goochelverenigingen, Het concept-verslag van de AB-najaarsvergadering, het jaarverslag over 1998 en het financieel verslag over 1998, worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Bij de ingezonden stukken is een schrijven van de FISM waarin met nadruk wordt gevraagd er op toe te zien dat concoursdeelnemers voor het komend FISM-concours in Lissabon een act zullen laten zien van een FISM-waardig niveau. In het programma zal de naam van de president die zijn akkoord aan de act gaf, worden vermeld! Naar aanleiding hiervan is besloten om bij het concours in Rotterdam de naam van de goedkeurende voorzitter eveneens te vermelden in het programma.

Financiën

Naar aanleiding van het financieel verslag en de bijbehorende balans is Hilbert Geerling (penningmeester) van mening dat momenteel geen redenen aanwezig lijken om de verenigingsbijdrage te verhogen. Hoe dit mogelijk lijkt na de negatieve financiële tendens van de voorgaande jaren, zal worden nagegaan. De kascommissie adviseert wel zorgvuldig om te gaan met de diverse, thans redelijk gevulde, fondsen . Het Jeugdfonds b.v. zal langzaam leeglopen, er zal derhalve moeten worden gezocht naar een weg om dit fonds bij te vullen. De begroting voor 1999 wordt als leidraad voor het financieel beleid goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Tussentijds is om persoonlijke redenen Sjaak Westerhof teruggetreden als lid van het Dagelijks Bestuur (DB), dit jaar is Wim Eertink afredend en niet herkiesbaar.

John Anders bedankt Wim voor zijn inzet en manier waarop hij de belangen van de jeugd gedurende zijn zittingsperiode heeft behartigd. Namens het AB wordt hem, onder applaus, een stoffelijk blijk van waardering overhandigd.

Voor de ontstane vacature DB-lid met als speciaal aandachtsgebied "de Jeugd", stelt het DB als kandidaat Cees van Noort (Passe Passe). Deze kandidaat wordt bij acclamatie gekozen. Naar een vijfde DB-lid wordt nog gezocht, overwogen wordt dit bestuurslid als speciaal aandachtgebied PR te geven.

Nationaal congres Rotterdam

Martin Hanson (Rotterdam) geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Programmering gaat goed, aantal inschrijvingen valt nog tegen.

In de jury voor het concours worden gekozen: Tonny van Dommelen (MKA), Douwe Swierstra (Mysterium/HandsDown), Berry van Wijk (GOA/Mysterium), Hans Cortiny Jr. (GOA) en Joop Dijkstra (Rotterdam), reserve Jan Aukes (Arnhem).

Bruisend naar 2000

Vele verenigingen zijn inmiddels benaderd om op die manier een indruk te krijgen omtrent "wat verwacht / wenst de Nederlandse goochelaar" van de NMU". Een tussentijds overzicht wordt uitgereikt met het dringend verzoek door te geven wat er in het overzicht wordt gemist.

Nationaal Congres Amsterdam 2000

Vooralsnog is Mysterium blij met de ruime tijd van voorbereiding die ze hebben. Momenteel wordt gezocht naar de meest geschikte locatie. Een aantal is in de picture met hun voor- en nadelen. Binnenkort valt de beslissing.

Wim Bos
Secretaris NMU

N.B.
Het complete verslag van de vergadering is ter inzage bij de afgevaardigden van de bij de NMU aangesloten verenigingen.


Dit artikel is gepubliceerd op donderdag 23 mei 2013 om 12.18 uur en komt uit de Informagie (jaargang 10, nummer 3, mei/juni 1999), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Gratis advies bij het zoeken naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand januari.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder