Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | Juryverslag Rotterdam 1999

Juryverslag Rotterdam 1999

Woord vooraf:

De NMU-juryrichtlijnen schrijven voor dat de jury (van het concours van het Nationaal Congres voor de Goochelkunst, ditmaal gehouden op 14, 15 en 16 mei 1999 te Rotterdam) een verslag uitbrengt aan het Dagelijks Bestuur van de NMU en schrijft daarin een bepaald formaat voor... en zo zal geschieden. In dit officiële formaat zal er nog nader verantwoording afgelegd worden. In het belang van de (actuali)"tijd" en de leesbaarheid volgt hier een verslag van de voorzitter in een zogenaamd "free format".

Niet alleen over de concoursrichtlijnen maar ook over het juryrapport wordt, naar oud gebruik binnen de NMU en zoals genoegzaam bekend vrijwel voortdurend gedelibereerd, onophoudelijk suggesties voor verbetering aangeleverd en vervolgens driftig geamendeerd. Dat is ook goed, dat houdt ons scherp. Een bijkomstigheid is daarbij dat "men" (dat zijn wij met zijn allen bij elkaar dus) niet altijd meer duidelijk scherp voor ogen heeft wat ook al weer de allerlaatste versie van het rapport of de richtlijnen is of had moeten zijn. Door schade en schande heb ik geleerd dat in zulke gevallen het gezonde verstand toe moet slaan, een les uit het verleden die ook ditmaal weer de verlossing gebracht heeft.

Met zo'n 40 deelnemers in alle categorieën die het NMU-concours kent, was het concours in Rotterdam zeer sterk bezet. Een kleine rekensom ter illustratie: 40 deelnemers maal 4 beoordelingsgronden maal 7 juryleden maal 4 wegingsfactoren die vervolgens 40 keer getotaliseerd dienen te worden, levert dit een totaal aantal berekeningen op van 179200.

Gelukkig brengt de PC tegenwoordig uitkomst en vormt deze een uiterst belangrijk ondersteunend hulpmiddel bij een uiteindelijke oordeelsvorming, waarbij gelukkig een open en eerlijke gedachteuitwisseling niet ondergesneeuwd geraakt is. We moeten ons tenslotte niet, "blind staren op de cijfertjes" alleen en doel en middel niet verwarren. Jureren is per slot van rekening geen "rocker science" en het blijkt keer-op-keer weer een hele lastige opgaaf om een kunstzinnige prestatie in cijfers uit te drukken.

Gelukkig had de Goochelclub Rotterdam (GCR) de jury van volledig gedocumenteerde jury-werkmappen voorzien, hetgeen een belangrijk ondersteunend hulpmiddel gebleken is, met name waar het het bewaren en bewaken van het algemene overzicht betrof. Bij toekomstige concoursen verdient het o.i. daarom aanbeveling om veel van deze systematiek en formaten over te nemen.

Algemene bevindingen

De categorieën junioren en salon waren het sterkst bezet met 9 deelnemers elk, gevolgd door de categorieën tafelgoochelen en straatgoochelen met elk 7 deelnemers. Mogelijkerwijs was de grote deelname het gevolg van het feit dat er vorig jaar geen NMU-concours gehouden is en er dus in zekere zin sprake was van een "inhaalslag", maar het lijkt er op dat de goochelkunst zich ook in het derde millennium in een grote belangstelling kan verheugen. Verheugend was te constateren dat met name de junioren in zulke groten getale deelgenomen hebben en het was een bijzonder genoegen te kunnen constateren dat het algehele niveau onder de jongeren buitengewoon hoog lag.

Graag wil ik deze gelegenheid aangrijpen om er op te wijzen dat wanneer er (bijvoorbeeld) 9 deelnemers strijden om 3 prijzen dat er dan geen sprake is van 6 "verliezers". Allereerst wint de goochelkunst in het algemeen, daarbij nog het congres, maar niet in de laatste plaats de deelnemer zelf, ook al zal die dat persoonlijk niet altijd als zodanig ervaren (hebben).

Er zijn bewijzen te over van nummers die na enige bijstelling of aanscherping op latere concoursen wel in de prijzen gevallen zijn. Zoals men in de timmerwereld pleegt te zeggen: "Meten is weten" en je kan pas uitvinden waar je staat met je act als je deze aan de (concours) praktijk getoetst hebt. Junioren, jullie zijn de Spes Artis Magica - de hoop van de goochelkunst - dus ga vooral op de ingeslagen weg zo door!

Bij het straatgoochelen was helaas veel te weinig variatie. "De straat" stelt enerzijds zo haar eigen eisen en kent anderzijds ook zo haar eigen beperkingen en karakteristieken. Hier werd in de ogen van de jury onvoldoende rekening mee gehouden. Dat twee van de drie prijswinnaars buitenlanders waren is al een teken, terwijl de eersteprijswinnaar duidelijk het voordeel had dat hij dit bijzondere werkgebied als geen ander kent. De genereus sponsorende Winkeliersvereniging had beter verdiend.

De scheidslijn tussen salongoochelen en tafelgoochelen is een grijs gebied gebleken. Over de vaststelling van de verschillende categorieën is binnen de NMU-vergaderingen al heel veel en lang gesproken. De jury wil zich op deze plaats niet in deze discussie mengen, maar de ervaringen tijdens het afgelopen congres wekken niet de verwachting dat deze discussie nu voorgoed afgesloten zou zijn.

Het aantal deelnemers in de categorie goochelen voor kinderen was dit jaar (te) bescheiden, maar kwalitatief goed. Liever kwaliteit dan kwantiteit zullen we maar denken. Je zou echter verwachten dat juist op dit terrein, waar een "grote markt bestaat", de deelname groter zou zijn (geweest).

Ook het toneelgoochelen kende een relatief bescheiden aantal deelnemers, terwijl dit in het recente verleden wel anders geweest is. Het is moeilijk om hieruit conclusies te trekken.

Wat de onderscheidingen betreft merkt de jury het volgende op:

Er was één act die zich dusdanig onderscheidde qua originaliteit dat deze voor deze onderscheiding in aanmerking kwam.

De klasse uitvinding kende dit jaar weer een deelnemer met een muntenvermenigvuldiging die voldoende origineel en inventief was om als zodanig erkend te worden.

De onderscheiding voor de komische presentatie ging naar een junior die in een tweetal categorieën deelnam en daarin net buiten de prijzen viel, maar in beide acts - op succesvolle wijze! - veel gevoel voor humor aan de dag legde.

De verenigingsprijs ging naar de NBG met de Magische Kring Amsterdam een hierbij geïntroduceerde (niet bestaande) eervolle vermelding voor het afvaardigen van 4 junioren met hoge scores.

Enige aanbevelingen

Van de zijde van de lekenjuryleden kwam de aanbeveling om per aparte categorie een specialist op dit vlak in de jury op te nemen. Een suggestie die wij hierbij slechts voor de goede orde doorgeven in de wetenschap dat (ook) dit aspect in het verleden reeds uitvoerig besproken is.

De Nederlands Kampioen kwam dit maal voort uit de categorie salongoochelen, waarbij de grote praktijkervaring van de deelnemer mede een merkbaar voordeel was; een act vol afwisseling, verrassing, grote technische vaardigheid en met veel humor en die daarom in zijn totaliteit tot de hoogste score leidde, zelfs na aftrek van punten voor een geringe tijdoverschrijding. Vanwege de groei van en de grote belangstelling voor het illusionisme wil de jury ter overweging meegeven om hiervoor een aparte categorie in te ruimen.

Tot slot dient naar het oordeel van de jury overwogen te worden om met de indeling van de categorieën en de daaraan toegemeten tijdslimiet zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale richtlijnen en gebruiken (FISM) omdat de praktijk aangetoond heeft dat nationale concoursen veelal het voorportaal en oefenterrein vormen voor latere deelname in het buitenland.

Eindconclusies

Een concours met veel deelnemers met een gemiddeld hoog niveau en gelukkig weinig uitschieters naar beneden, hetgeen ons tot de voorlopige conclusie leidt dat de persoonlijke verantwoordelijkheid middels de ondersteuning van de voorzitter van de desbetreffende vereniging klaarblijkelijk zeer effectief geweest is. Alle prijzen zijn dit keer uitgereikt onder de nieuwe juryrichtlijnen, echter deze zouden ook onder de oude richtlijnen zijn uitgereikt.

Bij een minder sterk bezet concours was een behoorlijk aantal deelnemers dat nu net buiten de prijzen viel wel in de prijzen gevallen. Voor de desbetreffende individuele deelnemers is dit ongetwijfeld een persoonlijke teleurstelling, maar voor het congres en de goochelkunst was dit alleen maar "winst". De jury dankt daarom oprecht alle deelnemers voor hun inzet, moed en doorzettingsvermogen en wenst hun van harte heel veel succes in de (goochel)toekomst.

Douwe W. Swierstra, voorzitter Jury Nationaal Congres voor de Goochelkunst 1999 te Rotterdam.


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 24 juni 2013 om 05.07 uur en komt uit de Informagie (jaargang 10, nummer 4, juli/augustus 1999), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Op zoek naar een goochelaar met klasse? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of stuur een e-mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand september.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder