Goochelaar

U bent op zoek naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.


Home | Goochelen | Uit de oude goocheldoos | De NMU in de jaren negentig

De NMU in de jaren negentig

11 november j.l. vond de najaarsvergadering van het algemeen bestuur van de NMU plaats. Een samenvatting van het verslag is opgenomen in het vorige nummer van Informagie. Onder het kopje 'beleidsplan' werd aangekondigd dat het commentaar van de verenigingen op het plan zou worden gepubliceerd.

Van zeven verenigingen werd inmiddels het gevraagde schriftelijke commentaar ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Uit deze reacties hebben we de kernpunten gehaald. Deze volgen nu, met hier en daar daarop een eerste commentaar van het dagelijks bestuur (DB).

Magische Ring Arnhem

- In principe akkoord.
- T.a.v. de financiering wordt het voorstel van het DB, te behandelen tijdens de voorjaarsvergadering, afgewacht.

Magische Kring Centraal Nederland

- Bijzonder ambitieus plan, waarbij men zich afvraagt of alles binnen het gegeven tijdsbestek wel haalbaar is.

Commentaar DB
Mede gezien het ambitieuze plan is geen bepaalde periode genoemd. Gesproken wordt van "de komende jaren" en van "de jaren negentig". In feite vraagt werken aan kwaliteitsverbetering natuurlijk een steeds voortdurende aandacht.


Magische Kring Amsterdam

- De positieve gedachten achter het stuk worden onderschreven.
- Suggestie: waarom niet in plaats van het opstarten van een een opleiding meer daadwerkelijke steun verlenen aan reeds bestaande junioren-afdelingen?

Commentaar DB
Suggestie is zeker het nader overwegen waard.


Magische Liga 52 Schakels

- De initiatieven om kwaliteitsverbetering te realiseren worden positief ontvangen; de invulling zal kritisch worden gevolgd.
- Afwijzend staat men ten opzichte van verhoging van de verenigingsbijdrage. Pas als blijkt dat het plan inderdaad leidt tot substantiële verbetering, wordt dit punt bespreekbaar.
- Het systeem van examens en certificaten wordt terughoudend benaderd. Gevreesd wordt voor relationele en commerciële voorkeuren.
- Liever ziet men richtlijnen voor de clubs, waarmede de kwaliteit van de "instroom" kan worden gemeten.
- Het idee toelatingsexamen te moeten doen voor het concours tijdens een nationaal congres wordt eveneens met terughoudendheid bezien.

Commentaar DB
Dit laatste punt is ons inziens een iets te vergaande conclusie. Niet in het beleidsplan, maar tijdens een eerste behandeling op de najaarsvergadering, is als meest vergaande bespiegeling naar voren gebracht dat, als een systeem van examens en certificaten vaste grond onder de voeten zou hebben gekregen (wat op zijn minst meerdere jaren zal gaan duren), het niet ondenkbaar is dat dan alleen goochelaars met een bepaald certificaat zullen worden toegelaten tot het concours. Zulks in plaats van de door de verenigingsvoorzitter te plaatsen handtekening. Dus geen examen, maar meer een 'verworven recht'.


Zwarte Muze

- Men kan zich vinden in de gedachten die van het stuk uitgaan.
- Bij 4. hoofdpunten, wordt voorgesteld het punt "4.2 scholing en vorming op het gebied van de goochelkunst" uit te breiden met: …" in al zijn facetten". Hierbij te denken aan b.v. bewegingsleer.
- De scholing betreft de jeugd. Hoe bereiken we de oudere goochelaar, die hem minstens zo nodig heeft?

Commentaar DB
Op zich niet vreemd dat wordt verondersteld dat bij scholing jeugd wordt bedoeld. Echter door te spreken over: "(jong) talent" - pag. 3, bijna onderaan - hebben wij willen aangeven dat wij scholing voor iedereen bedoelen. Zoals Zwarte Muze terecht stelt: zeker ook voor de oudere goochelaar, die hem minstens zo nodig heeft.


Haagse Amateur Goochelaarsclub J.C. Burgersdijk

- De leden vinden het plan wat zwaar aangezet, wat overdreven.
- De club is van mening dat de kwaliteit van het Nederlandse goochelen niet slecht is.

Commentaar DB
Hoe zou het dan komen dat 'vroeger' op internationale congressen door Nederlanders veel prijzen werden weggesleept? Waarom kon dan 'vroeger' op vrijwel ieder nationaal congres de Grand Prix worden uitgereikt?


- Opleidingsplan, certificaat etc. worden afgewezen.
- De eigen wil om lid van een club te zijn, en de bereidheid van de club om te helpen vormen samen een basisopleiding. Ook de relatie tussen een toegekende kwalificatie en concoursdeelname wordt met klem afgewezen: "Er moet vrijheid zijn om een slecht figuur te slaan".
- Tot slot meent 'Burgersdijk': "Het is niet wijs alles te willen regelen. De meest wezenlijke dingen zijn niet beheersbaar, maar we kunnen wel vertrouwen dat die dingen langs hun eigen tijdpad, op hun eigen wijze in voortdurende opeenvolging zich zullen aandienen en ons niet in de steek zullen laten."

Commentaar DB
Dit idee is uitgewerkt, omdat regelmatig kon/kan worden gehoord dat vraagtekens worden gezet bij de geboden kwaliteit van de concoursdeelnemers. Overigens: waarom wel een maatschappelijk algemeen aanvaarde academie voor schilderkunst, beeldhouwkunst, kleinkunst, en niet voor onze goochelkunst? Daar kan talent worden opgevangen, gekoesterd en gepolijst! Door het sublimeren van basistechnieken kan een artiest uitgroeien tot een ARTIEST.
De hoogdravende slottekst deelt het DB geenszins. Deze tekst verraadt een uiterst passief
laissez faire, laissez passer, le monde va lui-mème - houding die van een bestuur niet in rede kan worden verlangd.

Resumerend

Gezien aard en omvang van de reacties bestaat bij ons de indruk dat de aangegeven richting een goede is. Voor alle duidelijkheid nog eens: een richting waarbij zeer zeker géén nee wordt gezegd tegen "trucjes" en gezelligheid, maar waarbij ook wordt geprobeerd nieuwe impulsen te geven en een richting te wijzen voor de toekomst. Gesterkt en belangstellend zien we de discussie op de voorjaarsvergadering tegemoet.

Dagelijks Bestuur NMU


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 20 februari 2017 om 09.19 uur en komt uit de Informagie (jaargang 1, nummer 4, maart/april 1990), het Nederlandse vakblad voor de goochelkunst. Het artikel is met toestemming van de eindredacteur geplaatst op deze website.

Gratis advies bij het zoeken naar een goochelaar? Bel 0318-727828 of 06-20285267, of mail naar info@goochelaars-nederland.nl.

Terugbelservice

Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Telefoonnummer:*


Sociale mediaNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws uit de goochelwereld? Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief.

E-mailadres:*


E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'
Download gratis het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 1'.

E-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2'
Download het e-book 'Leer goochelen met Michel, deel 2' voor € 4,95.

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Wij hebben geprobeerd om alle bronnen te achterhalen. Wanneer de bronvermelding op deze website onjuist of incompleet is, dan vernemen we dat graag via dit e-mailadres.

Klik hier voor meer informatie.

De goochelaar van Goochelaars Nederland is Michel van Zeist. Via deze website boekt u hem als tafelgoochelaar, beursgoochelaar en kindergoochelaar. Bovendien verzorgt hij podiumshows, workshops goochelen en goochelshows op maat.

Goochelaar Michel treedt in heel Nederland op, dus ook in de volgende plaatsen:

Vrijdag 18 maart 2016, 11.40 uur
Binnenkort in het theater: 'Wonder School LIVE'
Wardo Wonder, bekend van het populaire Telekids-programma Wonder School, is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters. Het alter ego van Nick Nielsen presenteert Wonder School LIVE, een magische show voor de hele familie.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Donderdag 17 maart 2016, 10.50 uur
Goochelaar Paul Daniels (77) overleden
De Britse goochelaar Paul Daniels is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Daniels werd internationaal bekend door zijn televisieprogramma The Paul Daniels Magic Show.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Woensdag 16 maart 2016, 14.15 uur
Verwacht in Carré: Hans Klok's 'House of Horror'
Komende zomer wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam omgetoverd tot Hans Klok's House of Horror. De blonde magiër presenteert een nieuwe show waarin griezelige goocheltrucs en ijzingwekkende illusies centraal staan.

Lees verder | Reageer (0 reacties)

Er zijn bij ons geen activiteiten bekend voor de maand april.

Dinsdag 18 april 2017, 11.31 uur
Close-up goochelen is interactie tussen twee mensen
"Close-up goochelen is voor mij interactie tussen twee mensen - en niet tussen een super wezen en een gewone sterveling." (David Williamson)...

Lees verder

Zaterdag 15 april 2017, 09.57 uur
Speelkaartenmuseum
Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is heropend na een tijdelijke sluiting in verband met het in gebruik nemen van een nieuw gebouw. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Richard Proost. De goochelkunst w...

Lees verder

Vrijdag 14 april 2017, 00.41 uur
Slechte voorstelling
"Uw nummers missen samenhang. De ene truc volgt zo maar onlogisch op de ander. Maar er zijn twee dingen waar ik wel wat in zie: uw uitdaging aan de toeschouwers om u met hun eigen boeien te binden, voor zover toeschouwers boeien bij zich hebben, en d...

Lees verder